Tạo mục lục Word 2013 - Word 2010

Cách đặt mục lục tự động cho báo cáo, luận văn dễ hiểu nhất được thực hiện trên phiên bản word 2013. Các phiên bản Word 2007/ word 2010 cũng thực hiện tương tự

1 Thực hiện soạn thảo văn bản bình thường, chưa quan tâm tới việc đặt mục lục cho Word

Ví dụ, các bạn có tài liệu soạn thảo như bên dưới, và cần đánh mục số thứ tự cho các dòng chữ in đậm, đánh mục lục cho những dòng in nghiêng và gạch chân

mục lục tự động word 2013 - 2010

2 Đặt chuột tại vị trí cần đánh mục lục (ở đây tôi sẽ đặt vào vị trí đầu của Chương 1), chọn Tab Home/ MultiLevel-list (hình bên dưới)/ Chọn Heading....

mục lục tự động word 2013 - 2010

Lúc này bạn đã có mục lục lớn đầu tiên. Bạn để ý thấy số 1 xuất hiện ở vị trí đặt con trỏ chuột là đã thực hiện đúng. Chúng ta sẽ dùng thủ thuật để dấu số 1 đi ở các bước tiếp theo.

3 Để tạo các chỉ mục nhỏ hơn hoặc tiếp theo các bạn sẽ sử dụng các phím tắt dưới đây

Ctrl + ALT + 1: Tạo chỉ mục cấp 1

Ctrl + ALT + 2: Tạo chỉ mục cấp 2

Ctrl + ALT + 3: Tạo chỉ mục cấp 3

Đặt con trỏ chuột tại dòng in nghiêng, gạch chân dưới Chương 1, nhấn CTRL + ALT + 2 để tạo chỉ mục nhỏ tiếp theo, các bạn sẽ có kết quả như sau

tạo mục lục tự động word 2013 - 2010

4 Thực hiện tương tự nhấn Ctrl + Alt + 1 (cho chương 2, chương 3), Ctrl + Alt +2, Ctrl + Alt + 3 (cho các mục nhỏ hơn), bạn sẽ có kết quả như sau

mục lục tự động word 2013 - 2010

5 Ẩn số thứ tự tại các Chương (chỉ mục cấp 1)

Đặt con trỏ chuột chọn số thứ tự đầu các chương

ẩn số thứ tự đầu chương cho mục lục

6 Nhấn chuột phải chọn Font...

chọn font

7 Hộp thoại mới hiện lên, tại phần Font Colors nhấn chọn màu Trắng, sau đó nhấn OK

chọn màu trắng

Kết quả

ẩn số chỉ mục cho chương

8 Tạo bảng mục lục tự động tại vị trí đầu trang, hoặc cuối trang. Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần tạo bảng mục lục, chọn Tab References/ Chọn Table Of Contents/ Automatic Table 1

chọn table of content

9 Lúc này bạn tùy chỉnh như xóa đi các số thứ tự ở đầu dòng của các chương và tùy chỉnh lại kích thước font chữ, bạn đã có được một bảng mục lục tự động

kết quả tạo mục lục word 2013 - 2010

>> Hướng dẫn tạo mục lục cho hình ảnh trong Word

Chúc các bạn thực hiện thành công, hãy comment nếu bạn gặp khó khăn khi thực hiện, mình sẽ hướng dẫn giải đáp sớm nhất cho các bạn

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt