THQT004 - MOS (Words + Excel + PowerPoint)

Trung tâm Tin Học Sao Việt cung cấp khóa học Tin học MOS với chất lượng đào tạo hàng đầu, tuân theo tiêu chuẩn quốc tế. Khóa học bao gồm mọi cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên hoàn thiện kiến thức và kỹ năng sử dụng Microsoft Office - phần mềm tin học văn phòng. Đến với khóa học, học viên sẽ được học lộ trình bài bản, giáo trình học phù hợp được biên soạn đến từ các chuyên gia, trang thiết bị học hiện đại và tiên tiến luôn phù hợp cho học viên tiếp cận kỹ năng sử dụng các ứng dụng Office và luyện thi tốt chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

Khóa học tin học MOS

1. THQT004 - MOS (Words + Excel + PowerPoint) Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

Khóa học MOS

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của THQT004 - MOS (Words + Excel + PowerPoint)

Lĩnh vực Văn Phòng:

  • Tạo và chỉnh sửa văn bản, sử dụng định dạng, và tạo các tài liệu chuyên nghiệp.
  • Thống kê và xử lý dữ liệu cơ bản đến nâng cao trong bảng tính Excel
  • Tạo các bài thuyết trình chuyên nghiệp với hiệu ứng và trình bày số liệu cụ thể.

Quản lý Dữ liệu:

  • Quản lý email, lịch trình, nhiệm vụ trong công việc thực tế.

3. Nội Dung THQT004 - MOS (Words + Excel + PowerPoint)

MOS - Word

Objective 1: Tạo và quản lý tài liệu

1.1. Tạo tài liệu
1.2. Điều hướng qua tài liệu
1.3 Định dạng tài liệu
1.4 Tùy chỉnh các tùy chọn và chế độ xem tài liệu
1.5 In và lưu tài liệu

Objective 2: Định dạng Text, paragraphs và section

2.1 Chèn văn bản và đoạn văn
2.2 Định dạng văn bản và đoạn văn
2.3 Thứ tự và nhóm văn bản và đoạn văn

Objective 3: Tạo bảng và danh sách

3.1 Tạo bảng
3.2 Sửa đổi bảng
3.3 Tạo và sửa đổi danh sách

Objective 4: Tạo và quản lý vùng

4.1 Tạo và quản lý vùng tham chiếu
4.2 Tạo và quản lý vùng đơn giản

Objective 5: Chèn và định dạng các phần tử đồ họa

5.1 Chèn các phần tử đồ họa
5.2 Định dạng các phần tử đồ họa
5.3 Chèn và định dạng đồ họa SmartArt

MOS - Excel

Objective 1: Tạo và quản lý worksheets và workbooks

1.1 Tạo bảng tính và sổ làm việc
1.2 Điều hướng trong bảng tính và sổ làm việc
1.3 Định dạng bảng tính và sổ làm việc
1.4 Tùy chỉnh các tùy chọn và dạng xem cho trang tính và sổ làm việc
1.5 Định cấu hình trang tính và sổ làm việc để phân phối

Objective 2: Quản lý ô và vùng dữ liệu

2.1 Chèn dữ liệu vào ô và vùng
2.2 Định dạng ô và vùng dữ liệu
2.3 Tóm tắt và sắp xếp dữ liệu

Objective 3: Tạo bảng

3.1 Tạo và quản lý bảng
3.2 Quản lý các kiểu và tùy chọn bảng
3.3 Lọc và sắp xếp bảng

Objective 4: Thực hiện với hàm và công thức

4.1 Tóm tắt dữ liệu bằng cách sử dụng hàm
4.2 Thực hiện các thao tác có điều kiện bằng cách sử dụng hàm
4.3 Định dạng và sửa đổi văn bản bằng cách sử dụng các hàm

Objective 5: Tạo biểu đồ Charts và đối tượng

5.1 Tạo biểu đồ
5.2 Định dạng biểu đồ
5.3 Chèn và định dạng đối tượng

MOS PowerPoint

Objective 1: Tạo và quản lý bài thuyết trình

1.1 Tạo bài thuyết trình
1.2 Chèn và định dạng slide
1.3 Sửa đổi slide, tài liệu phát tay và ghi chú
1.4 Thứ tự và nhóm slide
1.5 Thay đổi tùy chọn và chế độ xem bản trình bày
1.6 Định cấu hình bản trình bày để in
1.7 Cấu hình và trình chiếu slide show

Objective 2: Chèn và định dạng chữ, hình dạng và hình ảnh

2.1 Chèn và định dạng văn bản
2.2 Chèn và định dạng hình dạng và hộp văn bản
2.3 Chèn và định dạng hình ảnh
2.4 Sắp xếp và nhóm các đối tượng

Objective 3: Chèn bảng tables, biểu đồ charts, đồ họa SmartArt và media

3.1 Chèn và định dạng bảng
3.2 Chèn và định dạng biểu đồ
3.3 Chèn và định dạng đồ họa SmartArt
3.4 Chèn và quản lý phương tiện media

Objective 4: Áp dụng hiệu ứng transitions và animations

4.1 Áp dụng chuyển tiếp slide
4.2 Tạo sinh động cho nội dung slide
4.3 Đặt thời gian cho chuyển tiếp và hoạt ảnh

Objective 5: Quản lý nhiều bài thuyết trình

5.1 Hợp nhất nội dung từ nhiều bài thuyết trình
5.2 Hoàn thiện bài thuyết trình

4. Khóa Học Này Dành ho Đối Tượng

  • Học sinh, sinh viên
  • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

  • Làm chủ các công cụ, ứng dụng Microsoft Office trong quá trình học tập và làm việc.
  • Hoàn thành tốt bài thi Chứng chỉ MOS Quốc Tế.
  • Tự tin khi đứng trước đồng nghiệp, cấp trên và các nhà tuyển dụng.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt