THTE003 - Lập Trình Python

Khóa học lập trình Python là một trong những chương trình đào tạo chính tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt. Khóa học không chỉ là dạy kỹ năng lập trình cho trẻ mà được Tin Học Sao Việt xây dựng chương trình đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao để giúp thúc đẩy tư duy logic, làm chủ kỹ năng số, phát triển tư duy sáng tạo của trẻ em.

Khóa Học Lập Trình Python Dành Cho Trẻ Em

1. Những Mục Tiêu Của Khóa Học Lập Trình Python Dành Cho Trẻ Em?

Ngôn ngữ lập trình Python tạo ra một môi trường rất thân thiện giúp trẻ có thể bắt đầu xây dựng các ý tưởng lập trình trong đầu và nghĩ cách chuyển những ý tưởng này thành hướng dẫn mà máy tính có thể giải thích. Khóa học này cũng giúp các em có tư duy nghiên cứu và sử dụng thư viện Python hiệu quả. 

 • Phát triển kỹ năng tư duy từ sớm ở trẻ.

 • Trẻ giải quyết được bài tập khó trong học tập.

 • Giúp trẻ làm quen máy tính và những kiến thức cơ bản trong lập trình.

 • Giúp trẻ có cái nhìn trực quan và sâu rộng hơn.

 • Trẻ có thể tạo ra được sản phẩm thực tiễn từ lập trình Python.

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp phản biện.

 • Trẻ em có khả năng sáng tạo và logic hơn.

 • Phát triển tư duy yêu cầu và hoàn thiện sản phẩm, dự án.

 • Trao dồi thêm kỹ năng mềm từ sớm cho trẻ.

2. Video Lớp Học Lập Trình Trẻ Em Tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt

 

 

3. Nội Dung Chương Trình Khóa Học Lập Trình Python Dành Cho Trẻ Em

Phần 1: Khóa Học Python Cơ Bản

Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ Python và ứng dụng của ngôn ngữ

 • 1.1. Giới thiệu khóa học và ngôn ngữ Python.

 • 1.2. Ứng dụng lập trình ngôn ngữ hiện nay.

 • 1.3. Làm quen ngôn ngữ bằng việc chơi trò chơi ứng dụng lập trình ngôn ngữ hoặc giải câu đố.

 • 1.4. Khám phá cấu trúc hoạt động của máy tính.

 • 1.5. Cài đặt và sử dụng Python.

 • 1.6. Thực hành với bài toán đơn giản với Python.

 • 1.7. Luyện tập thêm những bài toán đơn giản và thực tế.

Chương 2: Chương trình đầu tiên "Hello World"

 • 2.1. Giới thiệu lưu đồ thuật toán.

 • 2.2. Thực hành bài toán về lưu đồ thuật toán.

 • 2.3. Viết chương trình Hello World từ lưu đồ thuật toán đã phân tích.

 • 2.4. Chương trình bài toán liên quan.

Chương 3: Cấu trúc chương trình

 • 3.1. Tìm hiểu khái niệm hàm Main trong Python.

 • 3.2. Các toán tử trong Python.

 • 3.3. Biến trong Python.

 • 3.4. Thực hành bài tập liên quan.

 • Chương 4: Khắc nhập, khắc xuất

4.1. Nhập xuất giá trị.

 • 4.2. Các kiểu dữ liệu trong Python.

 • 4.3. Thực hành bài tập liên quan: Nhập thông tin sơ yếu lý lịch học sinh.

Chương 5: Các phép tính toán và câu lệnh gán

 • 5.1. Các phép toán trong Python.

 • 5.2. Biểu thức số học

 • 5.3. Biểu thức quan hệ

 • 5.4. Biểu thức logic

 • 5.5. Câu lệnh gán

 • 5.6. Thực hành chương trình liên quan.

Chương 6: Vòng lặp

 • 6.1. Tìm hiểu khái niệm vòng lặp

 • 6.2. Vòng lặp IF

 • 6.3. Vòng lặp FOR

 • 6.4. Vòng lặp WHILE

Chương 7: Các thủ tục chuẩn vào ra cơ bản.

 • 7.1. Hàm nhập dữ liệu từ bàn phím

 • 7.2. Hàm xuất dữ liệu từ bàn phím.

 • 7.4. Thực hành chương trình ứng dụng thực tế

Chương 8: Đề tài tự chọn

Phần 2: Khóa học Python nâng cao

Chương 1: Ôn tập lại kiến thức Python cơ bản

Chương 2: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 • 2.1. Giới thiệu kiểu dữ liệu cấu trúc

 • 2.2. Kiểu mảng

 • 2.3. Kiểu xâu

 • 2.4. Kiểu bản ghi

Chương 3: Tìm kiếm và sắp xếp danh sách

Chương 4: Tệp và thao tác với tệp

 • 4.1. Kiểu dữ liệu tệp

 • 4.2. Các thao tác với tệp

Chương 5: Chương trình con

 • 5.1. Khái niệm chương trình con

 • 5.2. Cách phân loại chương trình

 • 5.3. Cấu trúc chương trình con

 • 5.4. Chương trình ứng dụng

Chương 6: Thư viện trong Python

Chương 7: Kiểu dữ liệu Dictionary

Chương 8: Thư viện chương trình con chuẩn

 • 8.1. Giới thiệu về lớp, đối tượng.

 • 8.2. Khởi tạo đối tượng cụ thể

 • 8.3. Sử dụng lớp và đối tượng vào bài toán thực tế.

Chương 9: Hướng dẫn tạo chương trình ứng dụng thực tế

4. Thông Tin Chi Tiết Về Thời Gian Học, Lịch Học

 • Thời Gian Học Trọn Khóa: 04 Tháng

 • 1 tuần học 2 buổi, mỗi buổi 2h

 • Học phí: Từ 1,6tr

 • Lịch học tự chọn tại các địa chỉ đào tạo của Tin Học Sao Việt từ thứ 2 đến thứ 7

5. Tài Liệu Và Hướng Dẫn

6. Một Số Hình Ảnh Khóa Học Lập Trình Python Cho Trẻ Em

Khóa Học Lập Trình Python Dành Cho Trẻ Em

 

lập trình Python cho trẻ em

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt