THTE005 - Lập Trình Trẻ Em (Python + Scratch)

THTE005 - Lập Trình Trẻ Em (Python + Scratch) là một khóa học thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em với đam mê lập trình và muốn khám phá nền công nghệ. Khóa học này kết hợp hai ngôn ngữ lập trình phổ biến: Python và Scratch, để giúp trẻ có thể tạo ra các trò chơi, hoạt hình và ứng dụng đơn giản trên máy tính.

1. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

  • Học sinh
  • Trẻ em đam mê lập trình và muốn khám phá nền công nghệ

2. Nội dung khóa học

3. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt