THTE006 - Lập Trình Python Nâng Cao

Khóa Học THTE006 - Lập Trình Python Nâng Cao là chương trình đào tạo chính tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt. Chương trình học được Tin Học Sao Việt xây dựng chương trình đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao để giúp thúc đẩy tư duy logic, làm chủ kỹ năng số, phát triển tư duy sáng tạo của trẻ em.

Khóa Học Lập Trình Python Dành Cho Trẻ Em

1. Những Mục Tiêu Của Khóa Học Lập Trình Python Nâng Cao?

THTE006 - Khóa Học Lập Trình Python Nâng Cao

Ngôn ngữ lập trình Python tạo ra một môi trường rất thân thiện giúp trẻ có thể bắt đầu xây dựng các ý tưởng lập trình trong đầu và nghĩ cách chuyển những ý tưởng này thành hướng dẫn mà máy tính có thể giải thích. Khóa học này cũng giúp các em có tư duy nghiên cứu và sử dụng thư viện Python hiệu quả. 

 • Phát triển kỹ năng tư duy từ sớm ở trẻ.

 • Trẻ giải quyết được bài tập khó trong học tập.

 • Giúp trẻ làm quen máy tính và những kiến thức cơ bản trong lập trình.

 • Giúp trẻ có cái nhìn trực quan và sâu rộng hơn.

 • Trẻ có thể tạo ra được sản phẩm thực tiễn từ lập trình Python.

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp phản biện.

 • Trẻ em có khả năng sáng tạo và logic hơn.

 • Phát triển tư duy yêu cầu và hoàn thiện sản phẩm, dự án.

 • Trao dồi thêm kỹ năng mềm từ sớm cho trẻ.

Nội dung Khóa Học Lập Trình Python Nâng Cao

2. Video Lớp Học Lập Trình Trẻ Em Tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt

 

3. Nội Dung Chương Trình Khóa Học Lập Trình Python Nâng Cao Dành Cho Trẻ Em

Phần 1: Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

Phần 2: Khóa Học Lập Trình Python Nâng Cao

Chương 1: Ôn tập lại kiến thức Python cơ bản

Chương 2: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 • 2.1. Giới thiệu kiểu dữ liệu cấu trúc

 • 2.2. Kiểu mảng

 • 2.3. Kiểu xâu

 • 2.4. Kiểu bản ghi

Chương 3: Tìm kiếm và sắp xếp danh sách

Chương 4: Tệp và thao tác với tệp

 • 4.1. Kiểu dữ liệu tệp

 • 4.2. Các thao tác với tệp

Chương 5: Chương trình con

 • 5.1. Khái niệm chương trình con

 • 5.2. Cách phân loại chương trình

 • 5.3. Cấu trúc chương trình con

 • 5.4. Chương trình ứng dụng

Chương 6: Thư viện trong Python

Chương 7: Kiểu dữ liệu Dictionary

Chương 8: Thư viện chương trình con chuẩn

 • 8.1. Giới thiệu về lớp, đối tượng.

 • 8.2. Khởi tạo đối tượng cụ thể

 • 8.3. Sử dụng lớp và đối tượng vào bài toán thực tế.

Chương 9: Hướng dẫn tạo chương trình ứng dụng thực tế

4. Thông Tin Chi Tiết Về Thời Gian Học, Lịch Học

 • Thời Gian Học Trọn Khóa: 04 Tháng

 • 1 tuần học 2 buổi, mỗi buổi 2h

 • Học phí: Từ 1,6tr

 • Lịch học tự chọn tại các địa chỉ đào tạo của Tin Học Sao Việt từ thứ 2 đến thứ 7

5. Tài Liệu Và Hướng Dẫn

6. Một Số Hình Ảnh Khóa Học Lập Trình Python Cho Trẻ Em

lập trình Python cho trẻ em

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt