THVP019 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable cơ bản

Khóa học THVP019 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable cơ bản tại Tin Học Sao Việt cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản về Pivot Table - Một trong những công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ trong Excel. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo và tùy chỉnh bảng tổng hợp, thực hiện các phép tính tổng, trung bình, đếm, và các phép tính khác trên dữ liệu. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng nhóm và sắp xếp dữ liệu trong Pivot Table.

Khóa học PivotTable cơ bản

1. Khóa Học THVP019 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Cơ Bản Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của THVP019 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Cơ Bản

a. Báo cáo tài chính

  • Bảng tổng hợp giúp tạo các báo cáo tài chính như: Báo cáo lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và phân tích biểu đồ tài chính.

b. Quản lý dự án

  • Trong quản lý dự án, Pivot Table có thể tổng hợp dữ liệu về tiến độ, nguồn lực và tình trạng công việc để giúp quản lý dự án hiệu quả hơn.

c. Phân tích dữ liệu bán hàng

  • Pivot Table giúp tạo các báo cáo về dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng theo đặc điểm, hành vi mua sắm và sự tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ.

d. Phân tích Dữ liệu Kế toán - Tài chính

  • Pivot Table giúp tạo báo cáo phân tích kế toán, tổng hợp số liệu theo tài khoản, ngày, loại giao dịch, và tạo biểu đồ phân tích tài chính.

e. Giáo dục

  • Phân tích điểm số học sinh, tạo báo cáo về kết quả thi, và theo dõi tiến trình học tập.

3. Nội Dung Khóa Học THVP019 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Cơ Bản

Chương 1. Tìm hiểu các ứng dụng báo cáo phân tích thực tế sử dụng PivotTable.

Chương 2. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.

Chương 3. Sử dụng bảng tính tự động với Format as Table.

Chương 4. Các bước khởi tạo PivotTable.

4.1. Tạo PivotTable
4.2. Các thao tác chính trên PivotTable

Chương 5. Các tùy chỉnh ban đầu trên PivotTable.

Chương 6. Tìm hiểu thành phần và các thao tác trên PivotTable.

6.1. Thao tác trên thẻ Design
6.2. Thao tác trên thẻ Analyze
6.3. Thao tác với chuột phải trong vùng phân tích

Chương 7. Kỹ năng thiết kế báo cáo với PivotTable.

Chương 8. Kỹ năng trình bày và phân tích báo cáo.

Chương 9. Một số thủ thuật hay với PivotTable.

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

  • Học sinh, sinh viên
  • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

  • Thành thạo kỹ năng cơ bản về Pivot Table trong Excel.
  • Dễ dàng thống kê và phân tích dữ liệu nhanh chóng.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt