THVP003 - Tin học Văn phòng cơ bản đến nâng cao (Máy tính + Word + Excel)

Khóa học THVP003 - Tin học Văn phòng cơ bản đến nâng cao (Máy tính + Word + Excel) cung cấp kiến thức phong phú về việc sử dụng máy tính và các ứng dụng Microsoft Office như: Word và Excel. Trong khóa học này, bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm soạn thảo văn bản hành chính, thao tác với bảng tính Excel, và phát triển kỹ năng sử dụng máy tính. Sau khóa học, học viên có thể tự tin làm chủ các kỹ năng sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản và tự động hóa nhanh chóng dữ liệu trong Excel.

1. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

  • Người đã có kiến thức sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng như Microsoft Word, Excel cơ bản.
  • Người làm văn phòng muốn nâng cao kiến thức.
  • Sinh viên và học sinh.
  • Người đi làm muốn nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính và phần mềm văn phòng.

2. Nội Dung Khóa Học

3. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt