THVP005 - Tin Học Văn Phòng Nâng Cao (Word + Excel)

Khóa học THVP005 - Tin Học Văn Phòng Nâng Cao (Word + Excel) cung cấp kiến thức nâng cao về việc sử dụng máy tính và các phần mềm soạn thảo văn bản Word, Microsoft Excel giúp bạn thao tác và làm quen những tính năng nâng cao để chỉnh sửa tài liệu và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng. Chương trình học bao gồm các kỹ năng phổ biến và nâng cao trong Word, Excel. Với những kiến thức và kỹ năng bạn học được từ khóa học THVP005, giúp bạn trở thành một chuyên gia về việc sử dụng Microsoft Word và Excel, tự tin hơn trong môi trường làm việc và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động hiện nay.

thvp005 tin học văn phòng nâng cao word excel

1. Khóa Học THVP005 - Tin Học Văn Phòng Nâng Cao (Word + Excel) Sẽ Giúp Bạn Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP005 - Tin Học Văn Phòng Nâng Cao (Word + Excel)

a. Tạo văn bản, báo cáo chuyên nghiệp

  • Bạn có thể tạo ra các loại văn bản như: Hợp đồng, thư tín,... hoặc báo cáo chuyên nghiệp từ các công cụ cơ bản đến nâng cao trong Excel.

b. Xử lý và tối ưu hóa dữ liệu trong bảng tính Excel

  • Bạn có thể sử dụng các tính năng từ cơ bản đến nâng cao trong Excel để xử lý các dữ liệu phức tạp, tối ưu các thông tin và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng.

c. Lĩnh vực giáo dục:

  • Tạo bài giảng tương tác, bảng điểm tự động, và các tài liệu giáo trình cho việc giảng dạy hoặc học tập.

3. Nội Dung Khóa Học THVP005 - Tin Học Văn Phòng Nâng Cao (Word + Excel)

Chương 1. Soạn thảo văn bản hành chính

1.1. Định dạng văn bản nâng cao
1.2. Tạo và sử dụng Style trong soạn thảo văn bản
1.3. Chèn và định dạng biểu đồ Chart
1.4. Sơ đồ thông minh với SmartArt
1.5. Định dạng hình ảnh, hình dạng nâng cao
1.6. Xử lý trang và đánh số trang nâng cao
1.7. Tạo mục lục cho hình ảnh và bảng biểu
1.8. Tạo mục lục tự động
1.9. Mail Merge
1.10. Một số thủ thuật thường sử dụng trong soạn thảo

Chương 2. Bảng tính Excel

2.1. Định dạng dữ liệu nhiều điều kiện
2.2. Ràng buộc và chỉ dẫn nhập liệu
2.3. Lọc dữ liệu nhiều điều kiện
2.4. Hàm có điều kiện trong Excel
2.5. Hàm xử lý thời gian
2.6. Hàm xử lý chuỗi
2.7. Hàm tìm kiếm
2.8. Tổng hợp và phân tích dữ liệu với PivotTable
2.9. Pivot Chart và biểu đồ 

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

  • Người đã có kiến thức cơ bản về việc sử dụng các phần mềm văn phòng như Microsoft Word, Excel.
  • Người làm văn phòng
  • Sinh viên và học sinh

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

  • Thành thạo các thao tác và kỹ năng làm việc trong môi trường văn phòng.
  • Quản lý nhanh chóng tài liệu, văn bản, báo cáo.
  • Xử lý và thống kê dữ liệu phức tạp trong Excel.
  • Sử dụng các tính năng nâng cao như: PivotTable, Power Query để phân tích dữ liệu và tạo báo cáo chuyên nghiệp.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt