THVP010 - Tin học Văn phòng cho người mới bắt đầu (Máy tính + Word + Excel)

THVP010 - Tin học Văn phòng cho người mới bắt đầu (Máy tính + Word + Excel) cung cấp những kiến thức cơ bản về cách sử dụng các ứng dụng văn phòng phục vụ trong công việc. Trong khóa học bạn sẽ được đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau như: Máy tính, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Với lộ trình học bài bản, phương pháp học chú trọng vào thực hành 100%, nội dung được phân bổ từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn trải nghiệm một khóa học đầy thú vị và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Khóa học tin học văn phòng cho người lớn

1. Khóa Học THVP010 - Tin Học Văn Phòng Cho Người Mới Bắt Đầu (Máy tính + Word + Excel) Sẽ Giúp Bạn Làm Được Những Gì?

Khóa học THVP010 - Tin Học Văn Phòng Cho Người Mới Bắt Đầu (Máy tính + Word + Excel) sẽ giúp bạn nắm vững những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng các phần mềm và công cụ văn phòng.

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP010 - Tin Học Văn Phòng Cho Người Mới Bắt Đầu (Máy tính + Word + Excel)

a. Xử lý văn bản:

 • Bạn sẽ học cách tạo, sửa đổi và định dạng văn bản bằng các phần mềm như Microsoft Word, Google Docs hoặc LibreOffice Writer. Điều này giúp bạn viết thư, bài luận, báo cáo và tài liệu khác một cách chuyên nghiệp.

b. Tạo bảng tính:

 • Bạn sẽ học cách sử dụng các phần mềm như Microsoft Excel, Google Sheets hoặc LibreOffice Calc để tạo và quản lý bảng tính. Điều này có thể giúp bạn làm các phân tích dữ liệu, tính toán tài chính, quản lý danh sách và nhiều nhiệm vụ khác.

c. Tạo bài thuyết trình:

 • Bạn sẽ học cách sử dụng Microsoft PowerPoint, Google Slides hoặc LibreOffice Impress để tạo các bài thuyết trình ấn tượng với các slide, hình ảnh, âm thanh và video.

d. Quản lý email và lịch:

 • Khóa học có thể giúp bạn hiểu cách sử dụng các ứng dụng email như Microsoft Outlook hoặc Gmail để gửi, nhận và quản lý email. Ngoài ra, bạn cũng có thể học cách sử dụng lịch để quản lý thời gian và lịch làm việc.

e. Tạo và quản lý tài liệu PDF:

 • Bạn có thể học cách sử dụng các công cụ để tạo và chỉnh sửa tài liệu PDF, giúp bạn chia sẻ thông tin một cách dễ dàng và bảo vệ nội dung.

f. Lưu trữ và chia sẻ tài liệu:

 • Bạn sẽ học cách sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox hoặc Microsoft OneDrive để lưu trữ và chia sẻ tài liệu một cách an toàn và thuận tiện.

3. Nội Dung Khóa học THVP010 - Tin Học Văn Phòng Cho Người Mới Bắt Đầu (Máy tính + Word + Excel)

Chương 1. Kỹ năng sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu

1.1. Tùy chỉnh bộ gõ tiếng việt theo các kiểu gõ khác nhau và thành thạo việc gõ tiếng việt có dấu.
1.2. Tùy chỉnh kiểu gõ và gõ chữ Tiếng Việt
1.3. Luyện tập và gõ chữ Tiếng Việt
1.4. Làm quen và thao tác trên máy tính
1.5. Quản lý lưu trữ
1.6. Khai thác Internet
1.7. Thư điện tử

Chương 2. Soạn thảo văn bản hành chính cho người mới bắt đầu

2.1. Một số thao tác cơ bản trên phần mềm Word
2.2. Định dạng văn bản
2.3. Các bước thiết lập trước khi soạn thảo văn bản
2.4. Sử dụng điểm dừng TAB trong soạn thảo văn bản
2.5. Làm việc bảng biểu trong soạn thảo văn bản
2.6. Chèn ký hiệu, số thứ tự, số trang
2.7. Chèn hình ảnh

Chương 3. Bảng tính Excel

3.1. Các đối tượng làm việc chính
3.2. Các thao tác cơ bản với bảng tính
3.3. Định dạng dữ liệu
3.4. Kỹ thuật trình bày bảng tính
3.5. Kỹ năng in ấn trong Excel
3.6. Lọc và sắp xếp dữ liệu
3.7. Công thức và tính toán
3.8. Hàm tính tổng và đếm
3.9. Hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình cộng
3.10. Xử lý chuỗi

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Người đi làm
 • Học sinh, sinh viên.
 • Người đã có kiến thức cơ bản về văn phòng và muốn học lên kỹ năng nâng cao.
 • Người quản lý doanh nghiệp, kế toán.

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

 • Nắm vững thao tác sử dụng phần mềm văn phòng.
 • Nắm vững kỹ năng làm việc văn phòng như: Quản lý và sử dụng Email, Google Drive, tạo lịch làm việc, quản lý tập tin File,....
 • Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính Excel, tạo bài thuyết trình bằng PowerPoint,...
 • Tạo ra hàng loạt báo cáo tự động.
 • Nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa thời gian thực hiện.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt