THVP013 - Trang tính thống kê online cơ bản trên Google Sheets

Khóa học THVP013 - Trang tính thống kê online cơ bản trên Google Sheets là chương trình học giúp học viên biết cách sử dụng và thao tác cơ bản trên phần mềm Online Google Sheet - Công cụ tạo và chỉnh sửa bảng tính tương tự như Microsoft Excel. Với chương trình học chuẩn được biên soạn từ các chuyên gia lâu năm trong ngành, học xong bạn sẽ nắm rõ mọi kiến thức cơ bản về các chức năng, thao tác làm việc của ứng dụng.

Khóa học Google sheet cơ bản

1. Khóa Học THVP013 - Trang Tính Thống Kê Online Cơ Bản Trên Google Sheets Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP013 - Trang Tính Thống Kê Online Cơ Bản Trên Google Sheets

a. Quản lý công việc

 • Google Sheets có thể được sử dụng để tạo lịch trình dự án, theo dõi tiến độ công việc hằng ngày.

b. Phân tích dữ liệu

 • Cũng giống như Excel, Google Sheets tích hợp các phép tính toán và hàm thống kê, cho phép bạn phân tích dữ liệu và tạo biểu đồ dễ dàng.

c. Tạo báo cáo và biểu đồ

 • Bạn có thể tạo các báo cáo và biểu đồ bằng Google Sheets để thể hiện dữ liệu một cách trực quan.

d. Sử dụng trong giáo dục

 • Giáo viên và học sinh sử dụng Google Sheets để tạo bài tập, tính điểm, và phân tích dữ liệu học tập.

e. Tạo biểu mẫu và phiếu đăng ký

 • Bạn có thể tạo các biểu mẫu, phiếu đăng ký và phiếu khảo sát bằng Google Sheets.

3. Nội Dung Khóa Học THVP013 - Trang Tính Thống Kê Online Cơ Bản Trên Google Sheets

Chương 1. Khởi động ứng dụng trống hoặc template    

 • Cách 1: Cách khởi tạo ứng dụng trống

1.1. Truy cập vào trang chính của Google Sheets https://sheets.google.com.
1.2. Nhấn vào nút "Tạo" hoặc "Blank" (tuỳ ngôn ngữ bạn đang sử dụng) để tạo một bảng tính mới trống.
1.3. Bây giờ bạn đã có một ứng dụng trống để bắt đầu làm việc.

 • Cách 2: Sử dụng một template có sẵn    

1.1. Truy cập vào trang chính của Google Sheets: https://sheets.google.com.
1.2. Nhấp vào "Mẫu" (hoặc "Template" nếu bạn đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh).
1.3. Bạn sẽ thấy một danh sách các mẫu được cung cấp bởi Google. Tìm kiếm mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn bằng cách duyệt qua danh sách hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm."
1.4. Khi bạn tìm thấy mẫu bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào nó để xem trước.
1.5. Sau khi xem trước mẫu, nếu bạn muốn sử dụng nó, hãy nhấp vào nút ""Sử dụng mẫu"" (hoặc ""Use template nếu bạn đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh)."
1.6. Google Sheets sẽ tạo một bảng tính mới dựa trên mẫu bạn đã chọn. Bây giờ bạn có thể bắt đầu làm việc với bảng tính này."

Chương 2. Quản lý tệp văn bản    

2.1. Nhúng văn bản vào Google Sheets: Bạn có thể sao chép và dán nội dung của tệp văn bản trực tiếp vào các ô trong Google Sheets. Điều này cho phép bạn xem và chỉnh sửa nội dung trực tiếp trong bảng tính.
2.2. Nhúng tệp văn bản làm đối tượng liên kết: Bạn có thể nhúng một tệp văn bản dưới dạng đối tượng liên kết trong Google Sheets. Điều này cho phép bạn mở tệp văn bản gốc bằng cách nhấp vào đối tượng liên kết. Tuy nhiên, chỉnh sửa không thể thực hiện trực tiếp trong Google Sheets và bạn sẽ phải mở tệp gốc bằng ứng dụng xử lý văn bản để thay đổi nội dung."
2.3. Lưu trữ và chia sẻ tệp văn bản trên Google Drive: Bạn có thể lưu trữ các tệp văn bản của mình trên Google Drive và chia sẻ chúng với người khác. Điều này cho phép bạn dễ dàng truy cập và chia sẻ các tệp văn bản mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào."
2.4. Liên kết đến tệp văn bản trong Google Drive: Bạn có thể tạo liên kết trong Google Sheets để dẫn đến tệp văn bản trên Google Drive. Điều này giúp bạn tiếp cận các tệp văn bản liên quan nhanh chóng.
2.5. Sử dụng Google Docs: Google Docs là ứng dụng xử lý văn bản của Google và hỗ trợ đầy đủ các tính năng liên quan đến việc quản lý và chỉnh sửa các tệp văn bản. Bạn có thể tạo các tệp văn bản trong Google Docs và lưu chúng trên Google Drive".

Chương 3: Giao diện ứng dụng

Chương 4: Các đối tượng trong bảng tính GoogleSheet

Chương 5: Định dạng dữ liệu trong bảng tính GoogleSheet

Chương 6: Tạo và trình bày trong bảng tính GoogleSheet

Chương 7: Kỹ năng in ấn trong bảng tính GoogleSheet

Chương 8: Lọc và sắp xếp dữ liệu trong bảng tính GoogleSheet

Chương 9: Tìm kiếm và thay thế trong bảng tính GoogleSheet

Chương 10: Tính toán và công thức trong bảng tính GoogleSheet

Chương 11: Hàm trong GoogleSheets

11.1. Các lưu ý khi sử dụng hàm
11.2. Hàm tính tổng và đếm
11.3. Hàm tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình cộng
11.4. Hàm tính tổng phụ
11.5. Hàm xử lý thời gian
11.6. Hàm xử lý chuỗi
11.7. Hàm xử lý số
11.8. Hàm kiểm tra thông tin và xử lý lỗi
11.9. Hàm tìm kiếm
11.10. Phép kiểm tra điều kiện và hàm IF

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Học sinh, sinh viên
 • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

 • Thành thạo các thao tác cơ bản về Google Sheets.
 • Vận dụng xử lý các dữ liệu đơn giản trên phần mềm Google Sheets.

Bài tập Google Sheets cơ bản

6. Tài Liệu Khóa Học

 • Giáo Trình THVP013 - Trang Tính Thống Kê Online Cơ Bản Trên Google Sheets

 • Bài Tập Thực Hành THVP013 - Trang Tính Thống Kê Online Cơ Bản Trên Google Sheets

 • Video Bài Giảng THVP013 - Trang Tính Thống Kê Online Cơ Bản Trên Google Sheets

 • Video Hướng Dẫn Thực Hành THVP013 - Trang Tính Thống Kê Online Cơ Bản Trên Google Sheets

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt