THVP014 - Trang tính thống kê online nâng cao trên Google Sheets

Khóa học THVP014 - Trang tính thống kê online nâng cao trên Google Sheets là chương trình học giúp học viên biết cách sử dụng và thao tác nâng cao chuyên sâu trên phần mềm Online Google Sheet - Công cụ tạo và chỉnh sửa bảng tính tương tự như Microsoft Excel. Dưới sự chỉ dạy tận tình của các chuyên gia tại Trung tâm, học xong học viên sẽ nắm rõ mọi kiến thức nâng cao để thao tác và xử lý những dữ liệu phức tạp và khó, mang lại hiệu quả cao trong công việc và tiết kiệm thời gian thực hiện.

Khóa học Google Sheets nâng cao

1. Khóa Học THVP014 - Trang Tính Thống Kê Online Nâng Cao Trên Google Sheets Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP014 - Trang Tính Thống Kê Online Nâng Cao Trên Google Sheets

a. Quản lý công việc

 • Google Sheets có thể được sử dụng để tạo lịch trình dự án, theo dõi tiến độ công việc hằng ngày.

b. Phân tích dữ liệu

 • Cũng giống như Excel, Google Sheets tích hợp các phép tính toán và hàm thống kê, cho phép bạn phân tích dữ liệu và tạo biểu đồ dễ dàng.

c. Tạo báo cáo và biểu đồ

 • Bạn có thể tạo các báo cáo và biểu đồ bằng Google Sheets để thể hiện dữ liệu một cách trực quan.

d. Sử dụng trong giáo dục

 • Giáo viên và học sinh sử dụng Google Sheets để tạo bài tập, tính điểm, và phân tích dữ liệu học tập.

e. Tạo biểu mẫu và phiếu đăng ký

 • Bạn có thể tạo các biểu mẫu, phiếu đăng ký và phiếu khảo sát bằng Google Sheets.

3. Nội Dung Khóa Học THVP014 - Trang Tính Thống Kê Online Nâng Cao Trên Google Sheets

Chương 1. Kiểm tra điều kiện và hàm IF nâng cao

Chương 2. Ràng buộc và chỉ dẫn nhập liệu

Chương 3. Định dạng dữ liệu có điều kiện

Chương 4. Hàm lấy dữ liệu IMPORTRANGE

Chương 5. Hàm truy vấn dữ liệu QUERY

Chương 6. Hàm lọc dữ liệu FILTER

Chương 7. Hàm sắp xếp dữ liệu SORT

Chương 8. Hàm tìm kiếm nhiều điều kiện LOOKUP, XLOOOKUP

Chương 9. Hàm tổng hợp nhiều điều kiện SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT

Chương 10. Hàm đếm có điều kiện COUNTIF, COUNTIFS

Chương 11. Tổng hợp và phân tích dữ liệu với PivotTable

Chương 12. Biểu đồ trong bảng tính GoogleSheet

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Học sinh, sinh viên
 • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

 • Thành thạo các thao tác nâng cao về Google Sheets.
 • Vận dụng xử lý các dữ liệu phức tạp trên phần mềm Google Sheets.
 • Tạo báo cáo thống kê chuyên nghiệp trên Google Sheets.

Bài tập Google Sheets cơ bản

6. Tài Liệu Khóa Học

 • Giáo Trình THVP014 - Trang Tính Thống Kê Online Nâng Cao Trên Google Sheets

 • Bài Tập Thực Hành THVP014 - Trang Tính Thống Kê Online Nâng Cao Trên Google Sheets

 • Video Bài Giảng THVP014 - Trang Tính Thống Kê Online Nâng Cao Trên Google Sheets

 • Video Hướng Dẫn Thực Hành THVP014 - Trang Tính Thống Kê Online Nâng Cao Trên Google Sheets

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt