THVP018 - Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Khóa học THVP018 - Lập trình VBA nâng cao trong Excel - Nơi giúp bạn có thể thiết kế và tùy chỉnh chức năng của các ứng dụng Microsoft nâng cao chuyên sâu. Với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên đại tài, khóa học này sẽ dẫn bạn đến với lộ trình cụ thể nâng cao đến chuyên sâu trong việc tạo ra những đoạn code phức tạp, áp dụng tự động hóa vào công việc hàng ngày và tiết kiệm thời gian làm việc. Bạn sẽ được tìm hiểu cách sử dụng công cụ và tính năng nâng cao của VBA để tạo ra các ứng dụng mới, phù hợp với từng nhu cầu mong muốn của bản thân.

Khóa học lập trình VBA nâng cao

1. Khóa Học THVP018 - Lập Trình VBA Nâng Cao Trong Excel Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP018 - Lập Trình VBA Nâng Cao Trong Excel

a. Tự động hóa công việc văn phòng

  • Tạo các dữ liệu tự động như: Tạo báo cáo, thư từ, thực hiện tính toán phức tạp và tạo biểu đồ từ dữ liệu.

b. Tối ưu hóa dữ liệu và bảng tính

  • Tạo các chương trình con (macros) để xử lý và tùy chỉnh dữ liệu theo ý muốn trên bảng tính Excel.

c. Tạo các ứng dụng quản lý tự động

  • Bằng cách sử dụng VBA trong Excel, bạn có thể xây dựng các ứng dụng quản lý tự động theo các ngành nghề như: Quản lý nhân sự, dịch vụ khách hàng, quản lý sinh viên, quản lý sách thư viện,...

d. Phát triển và quản lý ứng dụng dữ liệu

  • Xây dựng các ứng dụng quản lý dữ liệu phức tạp với chức năng tìm kiếm, sắp xếp và báo cáo.

3. Nội Dung Khóa Học THVP018 - Lập Trình VBA Nâng Cao Trong Excel

Chương 1. Mảng và vòng lặp trong lập trình VBA Excel

Chương 2. Mảng và Dictionary với các bài toán tối ưu tốc độ trong lập trình VBA Excel

Chương 3. Kết nối và truy vấn dữ liệu với SQL (ADO) trong lập trình VBA Excel

Chương 4. FileSystemObject - Điều khiển file hệ thống (Ổ đĩa, thư mục, tệp tin…) trong lập trình VBA Excel.

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

  • Học sinh, sinh viên
  • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

  • Học viên làm chủ được kiến thức nâng cao chuyên sâu về lập trình VBA.
  • Phân tích và lập báo cáo thống kê tự động trong Excel
  • Tạo ra hàm và công thức tính toán linh động theo ý muốn.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng trong công việc.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt