THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao

THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao sẽ giúp bạn khám phá cách phân tích và tổng hợp thông tin từ các báo cáo và dữ liệu phức tạp. Đồng thời, đây cũng là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn quản lý và xây dựng hệ thống dữ liệu thông minh.

Khóa học tổng hợp phân tích báo cáo với PivotTable

1. THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao Sẽ Giúp Bạn Làm Được Những Gì?

Khóa học "THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao" sẽ giúp bạn tiếp cận những khía cạnh phức tạp và cao cấp hơn của PivotTable, từ đó tạo ra các báo cáo và phân tích sâu hơn, chính xác hơn và linh hoạt hơn để hỗ trợ quyết định và hiểu biết dựa trên dữ liệu.

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao

a. Phân tích dữ liệu đa chiều: 

 • Hiểu rõ cách sử dụng các chiều (dimensions) và các chỉ số (measures) để tạo các báo cáo đa chiều phức tạp hơn, cho phép bạn hiển thị thông tin dựa trên nhiều thuộc tính.

b. Tích hợp dữ liệu từ nguồn khác nhau:

 • Nắm vững cách kết hợp và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra các báo cáo tổng hợp và phân tích đa nguồn.

c. Sử dụng các hàm tích hợp:

 • Sử dụng những hàm tích hợp sẵn trong PivotTable để tính toán thông tin phức tạp, như trung bình trượt, phần trăm thay đổi, v.v.

d. Tích hợp với Power Query và Power Pivot:

 • Học cách sử dụng các công cụ mở rộng như Power Query và Power Pivot để tối ưu hóa việc làm việc với dữ liệu lớn và phức tạp hơn.

e. Tạo các báo cáo động và tự động:

 • Tận dụng PivotTable để tạo các báo cáo động, tự động cập nhật dữ liệu và phân tích theo thời gian thực.

f. Tùy chỉnh và định dạng cao cấp:

 • Nắm vững cách tùy chỉnh cách dữ liệu và báo cáo được hiển thị, từ việc sử dụng biểu đồ đến tạo các dấu vết và tóm tắt tự động.

g. Xử lý dữ liệu không đồng nhất:

 • Học cách làm việc với dữ liệu không hoàn hảo, thieu sót hoặc không đồng nhất để tạo ra báo cáo chính xác hơn.

h. Phân tích và dự đoán:

 • Áp dụng các kỹ thuật phân tích sâu hơn để tìm ra mẫu, xu hướng và dự đoán trong dữ liệu

i. Thiết kế báo cáo chuyên sâu :

 • Học cách thiết kế báo cáo với các yếu tố đồ họa phức tạp, tỷ trọng dữ liệu và báo cáo chi tiết đối với từng yếu tố.

3. Nội Dung Khóa Học THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao

Chương 1. Kích hoạt công cụ Power Pivot.

Chương 2. Tìm hiểu về Data Model.

Chương 3. Kỹ thuật kết nối dữ liệu từ nhiều bảng cùng Sheet hoặc khác Sheet hoặc khác Workbook.

Chương 4. Truy vấn dữ liệu với Relationship.

Chương 5. Kỹ thuật xuất báo cáo.

Chương 6. Tạo thêm trường báo cáo với Measure trong Power Pivot.

Chương 7. Tạo thêm các trường tính toán trên Table sử dụng DAX trong PowerPivot.

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

Khóa học này dành cho những người đã có kiến thức cơ bản về PivotTable và muốn nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo bằng việc sử dụng PivotTable:

 • Chuyên viên tài chính kế toán
 • Quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án
 • Nhân viên trong lĩnh vực quản trị dữ liệu
 • Người đã nắm vững kiến thức cơ bản về PivotTable và mong muốn học nâng cao hơn. 

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

 • Nắm vững kỹ thuật sử dụng PivotTable nâng cao.
 • Phân tích nhanh chóng dữ liệu khó, phức tạp.
 • Tạo báo cáo thống kê tự động trong vài giây.
 • Quản lý nhanh chóng những dữ liệu lớn và phức tạp.
 • Tạo ra biểu đồ thể hiện dữ liệu chính xác.

6. Tài Liệu Khóa Học

 • Giáo trình THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao

 • Bài Tập THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao

 • Video bài giảng THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao

 • Video hướng dẫn thực hành THVP020 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable, Power Pivot nâng cao

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt