THVP021 - Chuyên đề Power Query cơ bản trên Excel

Khóa học THVP021 - Chuyên đề Power Query cơ bản trên Excel được tổ chức nhằm hướng dẫn cho học viên học cách kết nối, chuyển đổi và kết hợp dữ liệu hiệu quả trong môi trường Microsoft Excel. Sau khi hoàn thành xong khóa học, các bạn có thể quản lý, liên kết dữ liệu và xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị thông minh trên Excel.

Khóa học Power Query cơ bản

1. Khóa Học THVP021 - Chuyên Đề Power Query Cơ Bản Trên Excel Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của THVP021 - Chuyên Đề Power Query Cơ Bản Trên Excel

a. Thao tác và xử lý dữ liệu

  • Thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu như: Lọc, xóa cột, thêm cột tính toán, kết hợp bảng và sắp xếp dữ liệu.

b. Kết hợp dữ liệu từ nhiều file

  • Kết hợp dữ liệu từ nhiều file khác nhau thành một bảng dữ liệu duy nhất để phân tích và báo cáo.

c. Chuẩn hóa dữ liệu

  • Loại bỏ dữ liệu trùng lặp, điền dữ liệu thiếu và chuẩn hóa dữ liệu.

d. Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn

  • Lấy dữ liệu vào Power Query từ các nguồn dữ liệu khác như: Cơ sở dữ liệu SQL, file CSV, JSON, website và nhiều nguồn khác.

e. Phân tích dữ liệu phức tạp

  • Xử lý dữ liệu lớn và phức tạp một cách hiệu quả.

3. Nội Dung Khóa Học THVP021 - Chuyên Đề Power Query Cơ Bản Trên Excel

Chương 1. Tìm hiểu các dự án sử dụng của Power Query.

Chương 2. Môi trường và cài đặt Power Query.

2.1. Tìm hiểu các phiên bản Excel và phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ
2.2. Cách cài đặt và hiển thị
2.3. Giao diện và thành phần của PowerQuery

Chương 3. Kết nối dữ liệu từ Table, File Excel.

Chương 4. Tìm hiểu thành phần giao diện cửa sổ Power Query.

Chương 5. Nhân bản, xóa, đặt tên một Query.

Chương 6. Thay đổi kiểu dữ liệu.

Chương 7. Xóa dòng, cột.

Chương 8. Tìm kiếm và thay thế.

Chương 9. Load dữ liệu về Table và PivotTable.

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

  • Học sinh, sinh viên
  • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

  • Thành thạo các thao tác cơ bản của Power Query.
  • Vận dụng kiến thức đã học vào những công việc thực tế.
  • Tăng hiệu quả làm việc, tối ưu được thời gian.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt