THVP022 - Chuyên đề Power Query nâng cao trên Excel

Khóa học THVP022 - Chuyên đề Power Query nâng cao trên Excel được tổ chức nhằm hướng dẫn cho học viên học những kỹ năng nâng cao về việc kết nối, chuyển đổi và kết hợp chuyên sâu hơn với dữ liệu trong môi trường Microsoft Excel. Sau khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ tự tin tiếp cận và làm việc một cách hiệu quả với dữ liệu lớn trong Excel, sử dụng các ứng dụng thông minh có sẵn để tổ chức và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Khóa học Power Query nâng cao

1. Khóa Học THVP022 - Chuyên Đề Power Query Nâng Cao Trên Excel Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP022 - Chuyên Đề Power Query Nâng Cao Trên Excel

a. Thao tác và xử lý dữ liệu

  • Thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu như: Lọc, xóa cột, thêm cột tính toán, kết hợp bảng và sắp xếp dữ liệu.

b. Kết hợp dữ liệu từ nhiều file

  • Kết hợp dữ liệu từ nhiều file khác nhau thành một bảng dữ liệu duy nhất để phân tích và báo cáo.

c. Chuẩn hóa dữ liệu

  • Loại bỏ dữ liệu trùng lặp, điền dữ liệu thiếu và chuẩn hóa dữ liệu.

d. Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn

  • Lấy dữ liệu vào Power Query từ các nguồn dữ liệu khác như: Cơ sở dữ liệu SQL, file CSV, JSON, website và nhiều nguồn khác.

e. Phân tích dữ liệu phức tạp

  • Xử lý dữ liệu lớn và phức tạp một cách hiệu quả.

3. Nội Dung Khóa Học THVP022 - Chuyên Đề Power Query Nâng Cao Trên Excel

Chương 1. Kết nối thư mục chứa File Excel.

Chương 2. Kết nối dữ liệu từ file PDF, XML, SQL, Access.

Chương 3. Các thao tác với các bước trên cửa sổ Query Setting.

Chương 4. Tìm hiểu tính năng chính của các công cụ trên các thẻ Home, Transform, Add Column, View, File.

Chương 5. Kỹ thuật Group By trong tổng hợp dữ liệu.

Chương 6. Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu Excel sai cấu trúc.

Chương 7. Kỹ thuật nối dữ liệu từ nhiều bảng thành một bảng.

Chương 8. Kỹ thuật hợp nhất các bảng dữ liệu (Join Kind).

Chương 9. Ngôn ngữ công thức M (M formula language).

Chương 10. Kỹ thuật kết nối với dữ liệu có đường dẫn thường xuyên thay đổi.

Chương 11. Tìm kiếm nhiều điều kiện thay LOOKUP.

Chương 12. Tổng hợp dữ liệu nhiều điều kiện thay SUMIFS.

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

  • Học sinh, sinh viên
  • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

  • Thành thạo các kỹ năng nâng cao chuyên sâu của Power Query.
  • Xử lý nhanh dữ liệu lớn trong Excel.
  • Xây dựng nhanh chóng báo cáo phân tích dữ liệu.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt