THVP025 - Làm việc với bảng tính Excel cơ bản

Khóa học THVP025 - Làm việc với bảng tính Excel cơ bản cung cấp kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng cơ bản và những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia trong việc thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên nắm chắc đầy đủ kiến thức, thực hiện tính toán số liệu cơ bản và tự tin tạo báo cáo đơn giản trong phần mềm Excel.

Khóa học Excel cơ bản

1. Khóa Học THVP025 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cơ Bản Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của THVP025 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cơ Bản

a. Tài chính và Kế toán

 • Tạo và quản lý bảng tài chính kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, bảng thống kê ngân sách và phân tích tài chính.

b. Văn phòng

 • Tạo lịch trình, theo dõi tiến độ công việc, tính toán nguồn lực và quản lý ngân sách của nhân viên.
 • Theo dõi thông tin nhân viên, tính toán lương, quản lý lịch làm việc của nhân viên.

c. Kinh doanh và Tiếp thị

 • Phân tích dữ liệu về khách hàng, quản lý danh sách liên hệ, tính toán tỷ lệ chuyển đổi và theo dõi kết quả chiến dịch tiếp thị.

d. Giáo dục và Học tập

 • Tạo bảng điểm, tính toán điểm số, thực hiện các bài tập liên quan đến excel.

3. Nội Dung Khóa Học THVP025 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cơ Bản Tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt

Chương 1: Nắm vững các thành phần và thao tác tùy chỉnh trên phần mềm Excel

1.1. Các thành phần cơ bản trên bảng tính Excel
1.2. Một số thao tác tùy chọn cài đặt trên bảng tính Excel

Chương 2: Các đối tượng và thao tác cơ bản

2.1. Workbook
2.2. Sheet
2.3. Dòng, cột
2.4. Địa chỉ ô
2.5. Tên vùng

Chương 3: Định dạng dữ liệu cơ bản trong Excel

3.1.Các kiểu định dạng thường dùng
3.2. Định dạng dữ liệu kiểu số
3.3. Định dạng dữ liệu kiểu ngày tháng
3.4. Định dạng dữ liệu kiểu chuỗi

Chương 4: Kỹ thuật trình bày bảng tính

4.1. Tạo bảng
4.2. Sao chép định dạng nhanh với Format Painter
4.3. Căn chỉnh nội dung trong bảng
4.4. Các bước nên thực hiện trước khi tạo bảng tính
4.5. Thực hành

Chương 5: Kỹ năng in ấn trong Excel

5.1. Cài đặt máy in
5.2. Tạo vùng in cố định
5.3. Cố định vùng in
5.4. Dồn trang in tự động
5.5. Nhắc lại tiêu đề dòng, cột khi in
5.6. Đánh số trang

Chương 6: Lọc và sắp xếp dữ liệu chuyên nghiệp

6.1. Lọc cơ bản
6.2. Sắp xếp cơ bản

Chương 7: Tìm kiếm và thay thế

7.1. Tìm kiếm trong Excel
7.2. Thay thế trong Excel

Chương 8: Thực hiện tính toán và công thức

8.1. Các phép tính cơ bản
8.2. Quy tắc thực hiện phép tính trong Excel
8.3. Thực hiện phép tính với địa chỉ ô
8.4. Sao chép công thức trong Excel
8.5. Công thức trong Excel
8.6. Địa chỉ tương đối và tuyệt đối trong Excel

Chương 9: Một số kiến thức cơ bản về hàm

Chương 10: Hàm tính tổng và hàm đếm trong Excel

10.1. Hàm tính tổng Sum
10.2. Hàm đếm Count, CountA, CountBlank

Chương 11: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và hàm tính giá trị trung bình cộng

11.1. Sử dụng hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
11.2. Sử dụng hàm tính giá trị trung bình cộng

Chương 12: Hàm tính tổng phụ Subtotal

Chương 13: Hàm xử lý thời gian

Chương 14: Hàm xử lý chuỗi

Chương 15: Hàm xử lý số

Chương 16: Hàm kiểm tra thông tin và hàm xử lý lỗi

16.1. Hàm kiểm tra thông tin
16.2. Hàm xử lý lỗi

Chương 17: Hàm tìm kiếm (Dò tìm)

Chương 18: Phép kiểm tra và hàm có điều kiện

18.1. Phép kiểm tra điều kiện
18.2. Hàm có điều kiện IF

Chương 19: Bài thi tổng kết khóa

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Học sinh, sinh viên
 • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

 • Nắm vững kiến thức và các tính năng cơ bản của phần mềm bảng tính Microsoft Excel
 • Thiết lập và trình bày bảng tính một cách cơ bản
 • Nắm chắc kiến thức về hàm và công thức cơ bản
 • Thống kê nhanh chóng các số liệu đơn giản trên Excel
 • Tạo báo cáo thống kê đơn giản
 • Nắm được các bước làm việc cơ bản và hiệu quả của Excel để học tập nâng cao và thao tác thành thạo các tính năng

6. Tài Liệu Khóa Học

Bài Tập Thực Hành THVP025 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cơ Bản

Video Bài Giảng THVP025 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cơ Bản

Video Hướng Dẫn Thực Hành THVP025 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cơ Bản

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt