THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Chuyên Sâu 1

Khóa học THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Chuyên Sâu 1 cung cấp kiến thức nâng cao về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng nâng cao và những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia trong việc thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên nắm chắc đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thu thập, tổng hợp và thống kê dữ liệu phức tạp một cách hiệu quả và chính xác.

Khóa học Excel nâng cao

1. Khóa Học THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Nâng Cao Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Nâng Cao

a. Tài chính và Kế toán

 • Tạo và quản lý bảng tài chính kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, bảng thống kê ngân sách và phân tích tài chính.

b. Văn phòng

 • Tạo lịch trình, theo dõi tiến độ công việc, tính toán nguồn lực và quản lý ngân sách của nhân viên.
 • Theo dõi thông tin nhân viên, tính toán lương, quản lý lịch làm việc của nhân viên.

c. Kinh doanh và Tiếp thị

 • Phân tích dữ liệu về khách hàng, quản lý danh sách liên hệ, tính toán tỷ lệ chuyển đổi và theo dõi kết quả chiến dịch tiếp thị.

d. Giáo dục và Học tập

 • Tạo bảng điểm, tính toán điểm số, thực hiện các bài tập liên quan đến excel.

3. Nội Dung Khóa Học THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Nâng Cao

Chương 1: CONDITIONAL FORMATING - Định dạng dữ liệu nhiều điều kiện

Chương 2: DATA VALIDATION - Ràng buộc và chỉ dẫn nhập liệu

Chương 3: ADVANCED FILTER - Lọc dữ liệu nâng cao

Chương 4: Hàm có điều kiện trong Excel

4.1. Một số câu hỏi thường gặp trong khi sử dụng hàm
4.2. Phép kiểm tra điều kiện
4.3. Hàm tính tổng có điều kiện
4.4. Hàm đếm có điều kiện

Chương 5: Hàm xử lý thời gian trong Excel

Chương 6: Hàm xử lý chuỗi trong Excel

Chương 7: Hàm tìm kiếm trong Excel

Chương 8: Tổng hợp và phân tích dữ liệu với PIVOTTABLE

Chương 9: PIVOTCHART và biểu đồ trong Excel

10.1. Ý nghĩa của việc sử dụng biểu đồ
10.2. Các bước tạo biểu đồ
10.3. Một số vùng làm việc chính trên biểu đồ

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Học sinh, sinh viên
 • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

 • Nắm vững kiến thức và các tính năng nâng cao của phần mềm bảng tính Microsoft Excel
 • Thiết lập và trình bày bảng tính một cách chuyên nghiệp
 • Nắm chắc kiến thức về hàm và công thức nâng cao
 • Thống kê nhanh chóng các số liệu phức tạp trên Excel
 • Thành thạo sử dụng các công cụ phân tích nâng cao trên Excel
 • Nắm vững các thủ thuật hay và nâng cao trên Excel
 • Quản lý và xử lý dữ liệu lớn
 • Tạo biểu đồ phức tạp

6. Tài Liệu Khóa Học

Bài Tập Thực Hành THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Nâng Cao

Video Bài Giảng THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Nâng Cao

Bài tập tham khảo

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt