THVP034 - Làm việc với bảng tính Excel cho người mới bắt đầu

Khóa học THVP034 - Làm việc với bảng tính Excel cho người mới bắt đầu tại Trung tâm Tin Học Sao Việt cung cấp kiến thức cơ bản dành cho người mới bắt đầu về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết để thành thạo trong việc thiết lập bảng tính cơ bản. Khi kết thúc khóa học, học viên nắm chắc đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thu thập, tổng hợp và thống kê dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác.

Khóa học Excel cho người mới bắt đầu

1. Khóa Học THVP034 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cho Người Mới Bắt Đầu Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của THVP034 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cho Người Mới Bắt Đầu

a. Tài chính và Kế toán

 • Tạo và quản lý bảng tài chính kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, bảng thống kê ngân sách và phân tích tài chính.

b. Văn phòng

 • Tạo lịch trình, theo dõi tiến độ công việc, tính toán nguồn lực và quản lý ngân sách của nhân viên.
 • Theo dõi thông tin nhân viên, tính toán lương, quản lý lịch làm việc của nhân viên.

c. Kinh doanh và Tiếp thị

 • Phân tích dữ liệu về khách hàng, quản lý danh sách liên hệ, tính toán tỷ lệ chuyển đổi và theo dõi kết quả chiến dịch tiếp thị.

d. Giáo dục và Học tập

 • Tạo bảng điểm, tính toán điểm số, thực hiện các bài tập liên quan đến excel.

3. Nội Dung Khóa Học THVP034 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cho Người Mới Bắt Đầu

Chương 1: Nắm rõ thành phần, giao diện và các đối tượng thường xuyên làm việc trên Excel

Chương 2: Thao tác nhanh, thành thạo trên các đối tượng thường xuyên làm việc

2.1. Workbook
2.2. Sheet
2.3. Dòng, cột
2.4. Địa chỉ ô

Chương 3: Có kiến thức chuẩn về định dạng dữ liệu trong Excel để nhập liệu đúng và khoa học

3.1. Các kiểu định dạng thường dùng
3.2. Định dạng dữ liệu kiểu số
3.3. Định dạng dữ liệu kiểu ngày tháng

Chương 4: Kỹ thuật trình bày bảng tính nhanh, đẹp, hợp lý và chuẩn dữ liệu cho báo cáo và bảng dữ liệu

4.1. Tạo bảng
4.2. Định dạng nội dung trong bảng
4.3. Các bước nên thực hiện trước khi tạo bảng tính
4.4. Thực hành

Chương 5: Các kỹ năng in ấn đẹp và siêu nhanh trong Excel

5.1. Cài đặt máy in
5.2. Dồn trang in tự động
5.3. Đánh số trang

Chương 6: Kỹ năng trích lọc dữ liệu chuẩn và nhanh

6.1. Lọc cơ bản
6.2. Sắp xếp cơ bản

Chương 7: Tổng hợp những công thức và tính toán cơ bản

7.1. Các phép tính cơ bản
7.2. Quy tắc thực hiện phép tính trong Excel
7.3. Thực hiện phép tính với địa chỉ ô
7.4. Sao chép công thức trong Excel

Chương 8: Hàm tính tổng và đếm

8.1. Hàm tính tổng Sum
8.2. Hàm đếm Count, CountA, CountBlank

Chương 9: Hàm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình cộng

9.1. Sử dụng hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
9.2. Sử dụng hàm tính giá trị trung bình cộng

Chương 10: Hàm xử lý chuỗi

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Học sinh, sinh viên
 • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

 • Nắm vững kiến thức và các tính năng cơ bản của phần mềm bảng tính Microsoft Excel
 • Thiết lập và trình bày bảng tính cơ bản
 • Vận dụng tốt các hàm công thức tính toán, áp dụng các hàm Excel vào xử lý công việc
 • Nắm chắc kiến thức về hàm và công thức cơ bản
 • Thành thạo sử dụng các công cụ phân tích cơ bản trên Excel

Bài tập Excel cho người mới bắt đầu

Bài tập thực hành Excel cơ bản

6. Tài Liệu Khóa Học

Bài Tập Thực Hành THVP034 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cho Người Mới Bắt Đầu

Video Bài Giảng THVP034 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cho Người Mới Bắt Đầu

Video Hướng Dẫn Thực Hành THVP034 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Cho Người Mới Bắt Đầu

Bài tập khác

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt