THVP039 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable nâng cao

Khóa học THVP039 - Tổng hợp và phân tích Báo cáo với PivotTable nâng cao tại Tin Học Sao Việt cung cấp cho bạn các kiến thức nâng cao về Pivot Table để xử lý dữ liệu phức tạp trong phần mềm Excel. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo và tùy chỉnh bảng tổng hợp phức tạp, thực hiện phép tính chuyển đổi nâng cao trên dữ liệu, giúp bạn trở thành một chuyên gia làm việc với Pivot Table.

Khóa học PivotTable nâng cao

1. Khóa Học THVP039 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Nâng Cao Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của THVP039 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Nâng Cao

a. Báo cáo tài chính

 • Bảng tổng hợp giúp tạo các báo cáo tài chính như: Báo cáo lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và phân tích biểu đồ tài chính.

b. Quản lý dự án

 • Trong quản lý dự án, Pivot Table có thể tổng hợp dữ liệu về tiến độ, nguồn lực và tình trạng công việc để giúp quản lý dự án hiệu quả hơn.

c. Phân tích dữ liệu bán hàng

 • Pivot Table giúp tạo các báo cáo về dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng theo đặc điểm, hành vi mua sắm và sự tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ.

d. Phân tích Dữ liệu Kế toán - Tài chính

 • Pivot Table giúp tạo báo cáo phân tích kế toán, tổng hợp số liệu theo tài khoản, ngày, loại giao dịch, và tạo biểu đồ phân tích tài chính.

e. Giáo dục

 • Phân tích điểm số học sinh, tạo báo cáo về kết quả thi, và theo dõi tiến trình học tập.

3. Nội Dung Khóa Học THVP039 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Nâng Cao

Chương 1. Kích hoạt công cụ Power Pivot.

Chương 2. Tìm hiểu về Data Model.

Chương 3. Kỹ thuật kết nối dữ liệu từ nhiều bảng cùng Sheet hoặc khác Sheet hoặc khác Workbook.

Chương 4. Truy vấn dữ liệu với Relationship.

Chương 5. Kỹ thuật xuất báo cáo.

Chương 6. Tạo thêm trường báo cáo với Measure trong Power Pivot.

Chương 7. Tạo thêm các trường tính toán trên Table sử dụng DAX trong PowerPivot.

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Học sinh, sinh viên
 • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

 • Học viên làm chủ được kiến thức nâng cao chuyên sâu về Pivot Table.
 • Phân tích và lập bảng báo cáo linh động.
 • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng trong công việc.

6. Tài Liệu Khóa Học

 • Giáo Trình THVP039 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Nâng Cao

 • Bài Tập Thực Hành THVP039 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Nâng Cao

 • Video Bài Giảng THVP039 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Nâng Cao

 • Video Hướng Dẫn Thực Hành THVP039 - Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với PivotTable Nâng Cao

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt