Tin Học PyThon 11 - Bài 7: Các Thủ Tục Chuẩn Vào Ra Đơn Giản

Chào các bạn học sinh, nhằm cung cấp những kiến thức hiệu quả về tin học Python cho các bạn giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận nhanh ngôn ngữ Python để vận dụng trong chương trình Tin Học. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết Tin học Python cơ bản lớp 11. Hãy cùng mình tham khảo bên dưới!

Danh sách bài học

Bài 1: Khái Niệm Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Bài 4: Một Số Kiểu Dữ Liệu Chuẩn

Bài 5: Khai Báo Biến

Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán

Bài 7: Các Thủ Tục Chuẩn Vào Ra Đơn Giản

Bài 8: Soạn Thảo, Dịch, Thực Hiện Và Hiệu Chỉnh Chương Trình

Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 10: Cấu Trúc Lặp

Bài 11: Thực Hành Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 12: Thực Hành Cấu Trúc Lặp

Bài 13: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 1)

Bài 14: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 2)

Bài 15: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 3)

Bài 16: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi

Bài 17: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 2)

Bài 18: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 3)

Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách

Bài 20: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Kiểu Chuỗi

Bài 21: Thao Tác Với Tệp

Video hướng dẫn

Mục tiêu bài học

  • Biết được các lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình.
  • Viết được một số lệnh vào/ra đơn giản.

1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

Trong Python, để nhập dữ liệu từ bàn phím ta dùng hàm Input().

Ví dụ: Nhập ký tự x vào chương trình:

nhập dữ liệu từ bàn phím

Giá trị nhập vào của hàm input() mặc định là kiểu xâu, do đó ta cần chuyển kiểu nếu như muốn lưu trữ giá trị nhập vào không phải kiểu chuỗi.

Input(Dãy chuỗi cần thông báo biến)

Ví dụ: Chương trình sau:

x = input("Nhập chuỗi thông báo: ")
print(x)

chương trình nhập chuỗi thông báo

Lưu ý:

  • Giá trị nhập vào từ hàm Input luôn là mặc định kiểu xâu, vì vậy nếu trong trường hợp bạn muốn chuyển kiểu xâu sang kiểu khác ví dụ kiểu nguyên thì bạn sẽ phải ép kiểu. Ví dụ: Bạn muốn chuyển chuỗi "123" về dạng số 12. Bạn gõ: int("123").
  • Trường hợp trên thường xảy ra khi bạn thực hiện phép tính toán.

Ngoài ra, trong python còn có hàm giúp bạn định dạng đầu ra trông dễ nhìn hơn bằng cách sử dụng phương thức str.format() để định dạng.

Ví dụ: 

Chương trình:

dùng phương thức format định dạng đầu ra

Giải thích:

Dấu ngoặc nhọn được dùng làm nơi đánh dấu chỗ mà giá trị của biến sẽ được in ra. Và để sắp xếp đúng thứ tự mà chúng được in ra thì bạn sẽ dùng các chỉ số {0},{1},{2},...Phần tử đầu tiên lúc nào cũng bắt đầu bằng {0}.

2. Đưa dữ liệu ra màn hình

Trong Python, để đưa dữ liệu ra màn hình thì bạn sẽ sử dụng hàm Print().

Cú pháp: print()

Trường hợp 1: In ra nhiều thông báo.

Ví dụ:

chương trình in ra nhiều thông báo

kết quả trả về chương trình nhiều thông báo

Trường hợp 2: In ra 1 thông báo, kết quả trả về nhiều dòng.

Trong trường hợp này bạn sẽ sử dụng "\n" để phân cách và xuống dòng theo ý muốn với từng thông báo.

Ví dụ:

chương trình sử dụng dấu phân cách

Trường hợp 3: In ra thông báo từ biến đã gán.

Ví dụ:

hàm print để in ra biến đã gán

Trường hợp 4: In ra thông báo từ danh sách kết quả khác nhau

Trong trường hợp này, để ghép các nhiều kết quả trong danh sách, bạn sẽ sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

chương trình dùng dấu phẩy để nối chuỗi

Vậy là mình đã hoàn thành xong bài 7, tiếp theo bạn sẽ sang tiếp Bài 8: Soạn Thảo, Dịch, Thực Hiện Và Hiệu Chỉnh Chương Trình.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt