Tính tổng theo điều kiện cả dòng và cột trong Excel

Khi cần tính tổng với điều kiện trong Excel, các bạn có thể sử dụng các hàm như SUMIF, hoặc hàm SUMIFS. Nhưng trong trường hợp cần tính tổng theo điều kiện cả dòng và cột thì bạn sẽ phải dùng tới hàm SUMPRODUCT và kết hợp cùng một số hàm điều kiện như LEFT, RIGHT, MID để giải bài toán

Công thức tính tổng theo điều kiện cả dòng và cột trong Excel

Khi cần tính tổng với điều kiện trong Excel, các bạn có thể sử dụng các hàm như SUMIF, hoặc hàm SUMIFS. Nhưng trong trường hợp cần tính tổng theo điều kiện cả dòng và cột thì bạn sẽ phải dùng tới hàm SUMPRODUCT sau đây:

>> Tham khảo: Học excel tại nhà

1 Yêu cầu cần tính tổng điều kiện theo dòng và cột dưới đây

tổng điều kiện theo dòng và cột excel

2 Phân tích yêu cầu bài toán: Tính tổng theo yêu cầu sau

- 3 ký tự bên trái của mã sản phẩm phải là “SP1”: sử dụng hàm LEFT lấy 3 ký tự bên trái

- 3 ký tự bên phải của miền phải là “NAM”: sử dụng hàm RIGHT lấy 3 ký tự bên phải

- Sử dụng hàm SUMPRODUCT để tổng hợp dữ liệu

3 Xây dựng công thức như sau

=SUMPRODUCT((LEFT(A2:A7,3)="Sp1")*(RIGHT(B1:E1,3)="Nam")*(B2:E7))

tổng điều kiện theo dòng và cột excel

4 Download file mẫu theo bài Tải file mẫu

Như vậy, để tính toán dữ liệu theo nhiều điện kiện thì các bạn có thể kết hợp các điều kiện trong hàm SUMPRODUCT để cho kết quả mong muốn

Chúc các bạn thực hiện thành công!

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt