Tổng Hợp Bài Tập Thực Hành Vẽ AutoCad 3D Đầy Đủ Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

Bài tập thực hành Autocad 3D hướng dẫn cách sử dụng của các lệnh AutoCAD 3D cơ bản gồm có: Hệ trục tọa độ trong autocad 3d, các view nhìn trong autocad 3d, các lệnh vẽ hình khối 3d cơ bản như box, sphere, cylinder, cone, pyramid, wedge. Các lệnh tạo khối quan trọng trong autocad như lệnh extrude, lệnh loft, lệnh revolve, lệnh sweep, lệnh subtract, lệnh union, lệnh intersect trong autocad

Bài tập số 1

I. Nội dung bài tập tổng hợp thực hành Cad 3D

 • Ôn tập CAD1, CAD2
 • Làm quen với AutoCAD3D, UCS
 • Thiết lập hệ đơn vị, môi trường vẽ, thực hiện các bài tập theo yêu cầu.

II. Bài tập

Bài 1.1. Ôn tập kiến thức đã học.

bài tập Autocad 3D - bài tập số 1

Bài 1.2. Làm quen với AutoCAD3D, UCS

bài tập Autocad 3D - bài tập số 1

bài tập Autocad 3D - bài tập số 1

Bài tập 1.3. Làm quen với AutoCAD 3D, UCS

bài tập Autocad 3D - bài tập số 1

bài tập Autocad 3D - bài tập số 1

BÀI TẬP SỐ 2

I. Nội dung

 • Xây dựng mô hình Surface.
 • Thiết lập hệ đơn vị, môi trường vẽ, thực hiện các bài tập theo yêu cầu.

II. Bài tập

Bài tập 2.1. Vẽ mô hình bậc tam cấp

Sử dụng các lệnh Thickness, Pline, 3Dface tạo hình bậc tam cấp sau.

bài tập Autocad 3D - bài tập số 2

Bài tập 2.2. Tạo các mô hình sau:

bài tập Autocad 3D - bài tập số 2

Bài tập 2.3. Tạo mô hình sau với lệnh Revsurf; Tabsurf.

bài tập Autocad 3D - bài tập số 2

Bài tập 2.4. Vẽ mô hình bàn.

Với các kích thước cho trên hình. Chân bàn vẽ theo biên dạng pline.

bài tập Autocad 3D - bài tập số 2

Bài tập 2.5. Dùng lệnh Edgesurf và Rulesurf.

bài tập Autocad 3D - bài tập số 2

BÀI TẬP SỐ 3

I. Nội dung

 • Các solid cơ sở, phép đại số Boole.
 • Thiết lập hệ đơn vị, môi trường vẽ, thực hiện các bài tập theo yêu cầu.

II. Bài tập

bài tập Autocad 3D - bài tập số 3bài tập Autocad 3D - bài tập số 3

BÀI TẬP SỐ 4

I. Nội dung

 • Tạo Solid bằng Extrude và Revole
 • Thiết lập hệ đơn vị, môi trường vẽ, thực hiện các bài tập theo yêu cầu.

II. Bài tập

Bài tập 4.1. Sử dụng Extrude

bài tập Autocad 3D - bài tập số 4bài tập Autocad 3D - bài tập số 4

Bài tập 4.2. Sử dụng Revolve

bài tập Autocad 3D - bài tập số 4

bài tập Autocad 3D - bài tập số 4

Bài tập 4.3. Thực hiện các mô hình Solid

bài tập Autocad 3D - bài tập số 4bài tập Autocad 3D - bài tập số 4

BÀI TẬP SỐ 5

I. Nội dung

 • Thiết lập UCS thích hợp
 • Tạo Solid bằng lệnh Sweep – Loft..

II. Bài tập

Bài tập 5.1. Mô hình Sweep

bài tập Autocad 3D - bài tập số 5bài tập Autocad 3D - bài tập số 5bài tập Autocad 3D - bài tập số 5bài tập Autocad 3D - bài tập số 5bài tập Autocad 3D - bài tập số 5

 

BÀI TẬP SỐ 6

I. Nội dung

 • Thiết lập UCS trước khi vẽ
 • Thực hiện các lệnh hiệu chỉnh khối Solid

II. Bài tập

bài tập Autocad 3D - bài tập số 6bài tập Autocad 3D - bài tập số 6bài tập Autocad 3D - bài tập số 6

bài tập Autocad 3D - bài tập số 6

BÀI TẬP SỐ 7

I. Nội dung

 • Thiết lập mô hình 3D Solid.
 • Từ mô hình đã dựng, tạo bản vẽ kỹ thuật như yêu cầu.

II. Bài tập

bài tập Autocad 3D - bài tập số 7bài tập Autocad 3D - bài tập số 7

BÀI TẬP SỐ 8

I. Nội dung

 • Xây dựng mô hình 3D Solid
 • Từ mô hình 3D Solid, thiết lập các bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu.

II. Bài tập

bài tập Autocad 3D - bài tập số 8bài tập Autocad 3D - bài tập số 8

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 9

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 10

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

bài tập Autocad 3D - bài tập số 11

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt