Tổng Hợp Tài Liệu Tự Học Kế Toán Thực Hành Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

Tự học kế toán thực hành ngắn hạn từ cơ bản tới nâng cao. Thành thạo các nghiệp vụ về kế toán tại Doanh nghiệp. Trung tâm Tin Học Sao Việt tổng hợp bộ giáo trình học kế toán cho người mới bắt đầu. Bài tập tự học thực hành trên chứng từ phát sinh thực tế, học viên sẽ nắm chắc và hiểu bản chất các bút toán và tự tin lên Báo cáo tài chính

Tài liệu thực hành kế toán tại Tin học Sao Việt

1. Văn bản pháp luật

2. Giáo trình học kế toán

3. Bài tập thực hành kế toán

4. Sổ sách kế toán

Trên đây là bộ giáo trình học kế toán được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm tại Trung tâm tin học Sao Việt.

Tổng hợp các tình huống thường gặp, học viên dễ dàng tra cứu các hướng dẫn để giải quyết nhanh các vấn đề trong công việc.

Toàn bộ chứng từ sử dụng trong tài liệu là chứng từ thực tế của một doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp ...

Tự học xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế, do đó học viên tự tin thiết lập sổ kế toán cho doanh nghiệp từ file Excel trắng

khóa học kế toán thực hành

Khóa học kế toán ngắn hạn

Các lớp học kế toán tại Biên Hòa - Đồng Nai căn bản dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán hoặc những ai chưa vững kiến thức kế toán, muốn ôn lại các kiến thức kế toán để phục vụ cho công việc của mình.

Khóa học kế toán căn bạn sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức nền tảng, hệ thống được vấn đề cốt yếu trong kế toán.

Cách sử dụng phần mềm kế toán để tự tin hơn khi làm việc tại các công ty.
Học thực hành kế toán và thuế sử dụng các chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động. Sử dụng các phần mềm ứng dụng trong kế toán, giúp làm việc hiệu quả hơn.

đào tạo kế toán tại Biên Hòa

Nội dung chương trình học kế toán ngắn hạn (Kế toán đại cương, Kế toán tài chính, Lập báo cáo tài chính, Khai báo thuế)

Kế toán đại cương

 • Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán.
 • Tổng hợp và cân đối kế toán.
 • Tài khoản – đối ứng tài khoản.
 • Đánh giá các đối tượng kế toán.
 • Chứng từ kế toán và kiểm kê.
 • Sổ kế toán và hình thức kế toán.

Kế toán tài chính doanh nghiệp

 • Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ.
 • Kế toán tài sản cố định.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.
 • Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động.
 • Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
 • Thực hành trên sổ sách, chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động.

Báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Khai báo thuế

 • Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
 • Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân
 • Học viên được học trên bộ chứng từ thực.

Nội dung chương trình học thực hành kế toán và khai báo thuế trên Phần mềm & Chứng từ thực tế

Hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập. Hướng dẫn chi tiết theo từng phần hành: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kê toán hàng tồn kho; Kế toán công cụ dụng cụ và tài sản cố định; Kế toán giá thành; Kế toán tổng hợp.

Hướng dẫn học viên tạo mới dữ liệu kế toán; Chi tiết như sau:

- Thông tin dữ liệu : Khai báo tên dữ liệu kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán

- Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại liên hệ...

- Thông tin lĩnh vực hoạt động: Loại hình doanh nghiệp, các loại nghiệp vụ phát sinh, phương pháp tính giá thành sản phẩm.

- Thông tin dữ liệu kế toán: Khai báo năm tài chính, khai báo về chế độ kệ toán, khai báo hoá đơn, đồng tiền hạch toán, khai báo hạch toán đa tiền tệ.

- Khai báo phương pháp hạch toán hàng tồn kho

- Khai báo phương pháp tính thuế GTGT

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, thiết lập các thông số ban đầu: Danh mục Hệ thống tài khoản; Danh mục Tổ chức Công ty; Danh mục khách hàng; Danh mục nhà cung cấp; Danh mục hàng tồn kho; Danh mục TSCĐ; Danh mục nhân viên; Định khoản kết chuyển....Sao lưu và phục hồi dữ liệu của chương trình; Phân quyền sử dụng và đặt password bảo mật cho dữ liệu kế toán....

Cung cấp cho học viên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng,... ), phản ánh các hoạt động, nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Gồm có: Phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng; Hoá đơn mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định (TSCĐ); Bảng tính khấu hao TSCĐ; Hóa đơn bán hàng; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm; Chứng từ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Bảng lương tháng; Tờ khai thuế GTGT...

Hướng dẫn học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán từ các chứng từ thực tế nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành, cụ thể như sau: 

- Ngân quỹ

- Tiền gửi ngân hàng

- Mua hàng hoá, mua dịch vụ - Công nợ phải trả

- Bán hàng - Công nợ phải thu

- Hàng tồn kho

- Lương và phải trả người lao động

- Tài sản cố định và công cụ dụng cụ

- Kế toán thuế

- Kế toán giá thành

- Kế toán tổng hợp

Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính), lập Báo cáo thuế.

Hướng dẫn khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.x; Khai báo thuế qua mạng internet.

Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý; Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/ quý.

Lập tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng/ quý.

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, tạm tính thuế TNDN quý; Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ, chuyển lỗ.

Lập tờ khai thuế môn bài hàng năm.

Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế, sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính thuế thu nhâp doanh nghiệp.

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn theo thông tư mới nhất.

Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Kế toán, Thuế.

Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế,...

Download tài liệu tự học kế toán tham khảo (link google drive)

 1. Toàn bộ đề thi 7 môn của kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán & kiểm toán viên: Download
 2. Bộ chứng từ thực tế: Dowload - Kèm theo: File NKC Mẫu 
 3. Thông tư kế toán
 4. Nghị định kế toán

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt