Trung Tâm Tin Học Quận 6 - Khóa Học Vi Tính Văn Phòng Cho Người Đi Làm

Cập nhật mới nhất ngày 24 tháng 04 năm 2024: Thành thạo các thao tác soạn thảo, định dạng chữ và định dạng văn bản. Ứng dụng Word trong công việc: Soạn thảo tờ trình,kế hoạch, Báo cáo tổng kết, biên bản, Đơn trình bày, Soạn giấy mời, Tạo Cv, trộn thư Mail Merge,... Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản về bảng tính Excel, về các thao tác tùy chỉnh, thao tác bảng Excel

Thành Thạo Tin Học Văn Phòng

Word - Excel - PowerPoint

Liên hệ: 0812114345

Đăng Ký Học, Xếp Lớp Học Ngay

Địa chỉ: Phòng A206 số 189 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6

Công Viên Phú Lâm
(Trường CĐ GTVT Trung Ương VI)

trung tâm tin học Sao Việt

trung tâm tin học văn phòng tại Quận 6

học vi tính văn phòng ở Quận 6

Tin học Sao Việt Quận 6

Bản đồ đường đi tới Trung Tâm Tin học Sao Việt Quận 6

Trung tâm tin học Sao Việt Quận 6 nằm trong Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ương VI

bản đồ trung tâm tin học Sao Việt Quận 6

Khóa học tin học văn phòng tại quận 6

Lịch khai giảng lớp tin học văn phòng tháng 05 năm 2024 tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học Đăng ký học
THVP001 Thứ 2-3-4-5-6-7-CN (08:00 - 21:00) 05/05/2024

TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai

ĐĂNG KÝ
THVP002 Thứ 2-3-4-5-6-7-CN (08:00 - 21:00) 10/05/2024 TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai ĐĂNG KÝ
THVP003 Thứ 2-4-6 (08:00 - 21:00) 12/05/2024 TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai ĐĂNG KÝ
THVP010 Thứ 3-5-7 (08:00 - 21:00) 17/05/2024 TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai ĐĂNG KÝ
THVP011 Thứ 7 - CN (08:00 - 21:00) 25/05/2024 TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai ĐĂNG KÝ

Khai giảng khóa học tin học văn phòng tháng 05 năm 2024

Nội dung khóa học tin học văn phòng ở Quận 6

Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản với Microsoft Office Word

Ứng dụng Word trong công việc: Soạn thảo tờ trình,kế hoạch, Báo cáo tổng kết, biên bản, Đơn trình bày, Soạn giấy mời, Tạo Cv, trộn thư Mail Merge,...

 • Chèn và định dạng các đối tượng trong văn bản

 • Thêm trang bìa, tạo trang trống và ngắt trang

 • Chèn bảng và xác định vị trí trong văn bản

 • Định dạng bảng

 • Chèn ảnh vào trong văn bản

 • Định dạng ảnh, xác định vị trí ảnh trong văn bản

 • Chèn Shape và kỹ thuật vẽ hình trong văn bản

 • Định dạng Shape

 • Chèn và định dạng sơ đồ SmartArt

 • Chèn và định dạng biểu đồ Chart

 • Chèn và định dạng video

 • Chèn và định dạng TextBox

 • Chèn và định dạng chữ nghệ thuật

 • Chèn và thiết lập chữ cái lớn đầu dòng

 • Chèn ký tự đặc biệt Symbol

 • Chèn công thức toán học

 • Chèn và sử dụng liên kết (Hyperlink)

 • Chèn và sử dụng BookMark

 • Đối chiếu chéo văn bản (Cross-reference)

 • Các thiết lập cho văn bản

 • Thiết lập chú thích cho văn bản (FootNotes)

 • Thiết lập nhận xét, bình luận trong văn bản

 • Thiết lập chữ trên nền văn bản (WarterMark)

 • Thiết lập quản lý trích dẫn và tham khảo

 • Thiết lập chia cột trong văn bản

 • Thiết lập tiêu đề đầu trang, cuối trang, số trang

 • Thiết lập mỗi nội dung văn bản một tiêu đề

 • Thiết lập mục lục tự động cho văn bản

 • Thiết lập phụ lục cho bảng biểu, hình ảnh,…

 • Thiết lập và sử dụng các thiết kế (Design)

 • Trộn thư (Mail Merge) với dữ liệu Word, Excel, Access

 • Thiết lập và sử dụng Mail Merge

 • Thiết lập in ấn văn bản

 • Thiết lập mật khẩu bảo vệ văn bản

 • Giới thiệu tổng quan và các thiết lập ban đầu

 • Giới thiệu và các thiết lập cơ bản

 • Tạo mới, mở và lưu trữ file văn bản

 • Hướng dẫn tập gõ nhanh văn bản bằng 10 ngón

 • Sao chép, cắt, dán văn bản

 • Định dạng văn bản

 • Định dạng font chữ

 • Định dạng đoạn văn bản (Paragraph)

 • Định dạng các loại danh sách

 • Thiết lập và sử dụng Style

 • Tìm kiếm, thay thế và chọn đối tượng trong văn bản

 • Thiết lập và sử dụng từ viết tắt (AutoCorect)

 • Thiết lập và sử dụng nhanh văn bản mẫu Auto Text

 • Chèn và định dạng các đối tượng trong văn bản

 • Thêm trang bìa, tạo trang trống và ngắt trang

 • Chèn bảng và xác định vị trí trong văn bản

 • Định dạng bảng

 • Chèn ảnh vào trong văn bản

 • Định dạng ảnh, xác định vị trí ảnh trong văn bản

 • Chèn Shape và kỹ thuật vẽ hình trong văn bản

 • Định dạng Shape

 • Chèn và định dạng sơ đồ SmartArt

 • Chèn và định dạng biểu đồ Chart

 • Chèn và định dạng video

 • Chèn và định dạng TextBox

 • Chèn và định dạng chữ nghệ thuật

 • Chèn và thiết lập chữ cái lớn đầu dòng

 • Chèn ký tự đặc biệt Symbol

 • Chèn công thức toán học

 • Chèn và sử dụng liên kết (Hyperlink)

 • Chèn và sử dụng BookMark

 • Đối chiếu chéo văn bản (Cross-reference)

 • Các thiết lập cho văn bản

 • Thiết lập chú thích cho văn bản (FootNotes)

 • Thiết lập nhận xét, bình luận trong văn bản

 • Thiết lập chữ trên nền văn bản (WarterMark)

 • Thiết lập quản lý trích dẫn và tham khảo

 • Thiết lập chia cột trong văn bản

 • Thiết lập tiêu đề đầu trang, cuối trang, số trang

 • Thiết lập mỗi nội dung văn bản một tiêu đề

 • Thiết lập mục lục tự động cho văn bản

 • Thiết lập phụ lục cho bảng biểu, hình ảnh,…

 • Thiết lập và sử dụng các thiết kế (Design)

 • Trộn thư (Mail Merge) với dữ liệu Word, Excel, Access

 • Thiết lập và sử dụng Mail Merge

 • Thiết lập in ấn văn bản

 • Thiết lập mật khẩu bảo vệ văn bản

Thành thạo Microsoft Excel

 • Ứng dụng thành thạo 150 hàm Excel, Pivot Table, kỹ thuật lọc, định dạng dữ liệu, vẽ biểu đồ chuyên nghiệp...vào công việc

 • Nắm được các bước cụ thể về quá trình tạo ra bài thuyết trình, bài giảng điện tử,…

 • Được thực hành chi tiết từng nội dung, thành phần và đối tượng cụ thể;

Có đủ kỹ năng về thiết kế, trình chiếu thông qua các bài thực hành;

 • Giới thiệu khóa học

 • Tổng quan giao diện Excel

 • Thao tác với file Excel

 • Cấu trúc của một file Excel

 • Một số phím tắt trong Excel

 • Các kiểu dữ liệu

 • Thao tác với cột và dòng dùng phím

 • Thao tác với cột và dòng dùng chuột

 • Địa chỉ và công thức

 • Định dạng dữ liệu

 • Đánh số thứ tự và sắp xếp dữ liệu

 • Liên kết dữ liệu

 • Canh lề và các kiểu Paste trong Excel

 • Hình ảnh trong Excel

 • Cách sử dụng các hàm

 • Giới thiệu hàm trong Excel

 • Nhóm hàm số và thống kê

 • Nhóm hàm xử lý chuỗi

 • Nhóm hàm ngày giờ

 • Nhóm hàm đổi kiểu và hàm ngày giờ

 • Nhóm hàm điều kiện

 • Hàm tìm kiếm VLOOKUP

 • Nhóm hàm Logic

 • Hàm Match và hàm Index

 • Nhóm hàm kiểm tra

 • Hàm tài chính FV, PV

 • Cách sử dụng tất cả các hàm trong Excel

 • Làm việc với cở sở dữ liệu

 • Thao tác lọc dữ liệu

 • Tìm kiếm và thay thế hàng loạt

 • Đặt mật khẩu cho file Excel

 • Ẩn hiện dòng và cột, Freeze

 • Vẽ biểu đồ

 • In ấn trong Excel

 • Ứng dụng tạo các biểu mẫu thực tế

 • Tạo bảng thu chi, tồn quỹ

 • Tạo phiếu thu, chi

 • Tạo bảng báo giá

 • Tạo Dropdown list

 • Lập bảng chấm công

 • Tính lương

 • Tạo bảng tồn kho

 • Templete, comment và style

 • Giải toán cao cấp trên Excel

 • Chuyển mã VNI, UNICODE

 • Tổng kết khóa học

Trung tâm tin học văn phòng tại Quận 6, khai giảng các lớp vi tính văn phòng ở các khu vực phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Học phí khóa học vi tính văn Phòng ở Quận 6 (Ưu đãi tháng 04 - 2024)

Khóa học

Mô tả

Học phí

Kỹ năng sử dụng Máy tính cơ bản
(Windows + Internet + Email)

Biết cách kết nối các thành phần trong bộ máy tính, kết nối các thiết bị ngoài với máy tính, sử dụng máy tính đúng cách, quản lý lưu trữ khoa học, sử dụng và khai thác Internet phục vụ công việc, gửi Email đúng chuẩn…

800,000

Kỹ năng sử dụng Máy tính nâng cao
(Windows + Internet + Email)

Kỹ năng cài đặt phần mềm, tùy chỉnh hệ thống chuyên sâu, cài đặt hệ điều hành, xử lý sự cố máy tính.

800,000

Chuyên viên tin học văn phòng
(Word + Excel)

+ Biết cách soạn thảo nhanh, chuẩn, đẹp các loại văn bản như hợp đồng, báo giá, sơ yếu lý lịch, giấy mời…

+ Kỹ thuật sử dụng Style định dạng nhanh và đồng nhất văn bản, cách tạo mục lục tự động, mục lục hình ảnh, kỹ năng sử dụng Mailmerge tạo và tách văn bản hàng loạt nhanh chóng, kỹ thuật cắt ghép và định dạng hình, sử dụng Chart và SmartArt siêu chuẩn…

+ Thao tác sử dụng Excel thành thạo, tạo bảng tính đẹp, nhanh và chuyên nghiệp. Xử lý nhanh và chuẩn trong quá trình in ấn. Sử dụng các công cụ thống kê như lọc, sắp xếp, tìm kiếm thành thạo. Sử dụng hàm đa dạng và áp dụng thực tế vào công việc sổ sách, báo cáo…

+ Tư duy thiết kế dữ liệu, kỹ năng sử dụng hàm tổng hợp trong báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết, kỹ năng sử dụng các công cụ nâng cao như lọc, định dạng chuyên nghiệp, kỹ năng sử dụng PivotTable, PivotChart trong tổng hợp và phân tích số liệu, kỹ năng kết nối và xử lý dữ liệu với PowerQuery…

1,550,000

Tin học cho người mới bắt đầu
(Máy tính + Word + Excel)

Tham khảo các chương trình trên chương trình máy tính và chuyên viên tin học văn phòng

1,950,000

Chuyên viên tin học văn phòng nâng cao

(Word + Excel + PowerPoint)

Tham khảo các chương trình trên và bổ sung các kiến thức nâng cao được cập nhật mới nhất

1,650,000

Soạn thảo văn bản cơ bản

Biết cách soạn thảo nhanh, chuẩn, đẹp các loại văn bản như hợp đồng, báo giá, sơ yếu lý lịch, giấy mời…

700,000

Soạn thảo văn bản nâng cao

Kỹ thuật sử dụng Style định dạng nhanh và đồng nhất văn bản, cách tạo mục lục tự động, mục lục hình ảnh, kỹ năng sử dụng Mailmerge tạo và tách văn bản hàng loạt nhanh chóng, kỹ thuật cắt ghép và định dạng hình, sử dụng Chart và SmartArt siêu chuẩn…

700,000

PowerPoint cơ bản

Biết cách tạo những bài thuyết trình hội thảo, thuyết trình dự án, bài giảng điện tử chho giáo viên…chuẩn, thu hút, đẹp và ấn tượng, với những chuyển động lung linh…

500,000

PowerPoint nâng cao

Tư duy về thiết kế, cắt ghép và định dạng để làm baner, thiệp cưới, giấy mời. Cách sử dụng hỗn hợp về chuyển động để tạo các chuyển động phức tạp như chuyển động lặp, chuyển động vòng, chuyển động theo thời gian…

500,000

Bảng tính excel cơ bản

Thao tác sử dụng Excel thành thạo, tạo bảng tính đẹp, nhanh và chuyên nghiệp. Xử lý nhanh và chuẩn trong quá trình in ấn. Sử dụng các công cụ thống kê như lọc, sắp xếp, tìm kiếm thành thạo. Sử dụng hàm đa dạng và áp dụng thực tế vào công việc sổ sách, báo cáo…

1,200,000

Bảng tính excel nâng cao

Tư duy thiết kế dữ liệu, kỹ năng sử dụng hàm tổng hợp trong báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết, kỹ năng sử dụng các công cụ nâng cao như lọc, định dạng chuyên nghiệp, kỹ năng sử dụng PivotTable, PivotChart trong tổng hợp và phân tích số liệu, kỹ năng kết nối và xử lý dữ liệu với PowerQuery…

Liên hệ

Chuyên đề PivotTable cơ bản

+ PivotTable là một công cụ mạnh mẽ để thống kê, tổng hợp dữ liệu siêu nhanh chóng. Chỉ cần vài thao tác kéo thả dữ liệu đã được tổng hợp đầy đủ ra các báo cáo mà không cần phải có nhiều kiến thức về hàm nâng cao và lập trình VBA

+ Khả năng thiết kế bảng tính đẹp, đồng nhất và chuyên nghiệp giúp bảng báo cáo thu hút và chuyên nghiệp

900,000

Chuyên đề PivotTable nâng cao

+ Tính năng tính toán phụ với Calculate giúp cho Pivot được linh hoạt

+ Relationships giúp kết hợp nhiều bảng tính khác nhau để ra bảng tổng hợp

+ PowerPivot giúp cho PivotTable trở nên mạnh hơn với khả năng kết nối nhiều file khác nhau trên nhiều máy tính khác nhau làm cho việc tổng hợp dữ liệu trở nên đơn giản hơn gấp 10-100 lần

Liên hệ

Chuyên đề Power Query cơ bản

+ Kết nối và đồng bộ dữ liệu từ nhiều bảng trong cùng 1 file, hoặc kết nối và đồng bộ dữ liệu với máy tính khác cùng mạng.

+ Xử lý dữ liệu với các thao tác đơn giản với các công cụ sẵn có, giúp dữ liệu được chuẩn hóa để tạo ra bảng tổng hợp trong 1 nốt nhạc

900,000

Chuyên đề Power Query nâng cao

+ Sử dụng các hàm từ cơ bản đến nâng cao trong ngôn ngữ M-Language làm cho người dùng không phải mất công đi xử lý rất nhiều lỗi gặp phải trong nhiều nguồn bảng tính.

Liên hệ

MOS - Word

Học theo chương trình chuẩn quốc tế, chứng chỉ có giá trị toàn cầu được chứng nhận bởi Microsoft

900,000

MOS - Excel

Học theo chương trình chuẩn quốc tế, chứng chỉ có giá trị toàn cầu được chứng nhận bởi Microsoft

900,000

MOS PowerPoint

Học theo chương trình chuẩn quốc tế, chứng chỉ có giá trị toàn cầu được chứng nhận bởi Microsoft

900,000

MOS Word - Excel - PowerPoint

Học theo chương trình chuẩn quốc tế, chứng chỉ có giá trị toàn cầu được chứng nhận bởi Microsoft

2,200,000

Tin học cho học sinh

(phí theo tháng - 2buổi/ tuần).

Luyện tập kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm vẽ, phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính Excel, phần mềm bảng tính Online GoogleSheet…

800,000

Lập trình Pascal

(theo lớp, dạy hết chương trình)

Được đào tạo theo đúng chương trình sách giáo khoa, được luyện tập các bài tập thực hành mang tính tư duy về lập trình, cung cấp nền tảng lập trình cơ bản để phục vụ lập trình hiện địa về sau

1,800,000

Lập trình Windows Logo

(theo lớp, dạy hết chương trình)

Được đào tạo theo đúng chương trình sách giáo khoa, và được luyện tập các bài tập thực hành mang tính tư duy về lập trình, cung cấp nền tảng lập trình cơ bản để phục vụ lập trình hiện địa về sau

1,200,000

Lập trình VBA trong Excel cơ bản

+ Tự động hóa thao tác giúp người dùng đôi khi làm 10-100 việc một lúc chỉ cần 1 Click chuột, như tách Sheet hàng loạt, gom dữ liệu từ nhiều File hoặc nhiều sheet khác nhau…

1,800,000

Lập trình VBA trong Excel nâng cao

+ Thuật toán linh hoạt giúp giải quyết các bài toán có độ khó cao xử lý tách số liệu từ chuỗi, tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet hoặc File khác nhau…

+ Khả năng tạo giao diện đẹp, chuyên nghiệp để tạo ra các phần mềm chuyên nghiệp như quản lý bán hàng, lập kế hoạch sản xuất, quản lý thu chi, công nợ, kho…

Liên hệ

Bảng tính Google Sheets cơ bản

+ Làm việc được mọi lúc mọi nơi, trên nhiều thiết bị khác nhau có mạng Internet

+ Khả năng cập nhật tức thời và đồng bộ hóa liên tục

+ Giao diện thân thiện, công cụ và chức năng có sự tương đồng như Excel

800,000

Bảng tính Google Sheets nâng cao

+ Cung cấp nhiều hàm và công cụ mạnh hơn hàm và công cụ trong Excel, nên giải quyết được rất nhiều bài toán khó về thống kê và tổng hợp dữ liệu

+ Công cụ Pivot Table được đánh giá rất cao về khả năng thay đổi điều kiện linh hoạt theo sự thay đổi địa chỉ ô do người dùng quy định

+ Lập trình Apps Script trong GoogleSheet giúp chúng ta thao tác nhanh hơn, khả năng tạo giao diện chuyên nghiệp để tạo ra các phần mềm có giá trị cao

+ Có khả năng phân quyền người dùng và bảo mật rất cao.

800,000

Thiết kế Website WordPress

Tự thiết kế 1 Website bán hàng theo mẫu có sẵn trên WordPress một cách chuyên nghiệp

2,500,000

SEO Top Google, Content

Chiến lược xây dựng nội dung, viết Content hiệu quả để đưa trang Web lên Top đầu

3,000,000

Quảng cáo và tối ưu quảng cáo Google Ads

Lên chiến lược Quảng cáo để tối ưu hóa tiết kiệm chi phí. Hướng dẫn mua quảng cáo trên Google để đưa trang Web lên Top đầu

3,000,000

Tặng 1 trang web + Seo Top Google + Quảng Cáo Google Ads

Tự xây dựng hệ thống kinh doanh để quảng bá thương hiệu, Sản phẩm dịch vụ của Doanh Nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả

5,000,000

Quảng cáo Facebook Ads

Tự Xây dựng hệ thống bán hàng trên Facebook, tư duy thiết lập quảng cáo, tối ưu hóa chi phí khi chạy quảng cáo…

1,500,000

lớp tin học văn phòng Quận 6

học tin học văn phòng Quận 6

Liên hệ đăng ký học vi tính tại Quận 6

Địa chỉ: Phòng A206 số 189 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6 (Trường CĐ GTVT Trung Ương VI) - Công Viên Phú Lâm

Hotline: 0812114345

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt