Trung Tâm Tin Học Quận 6 - Khóa Học Vi Tính Văn Phòng Cho Người Đi Làm

Cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 01 năm 2022: Thành thạo các thao tác soạn thảo, định dạng chữ và định dạng văn bản. Ứng dụng Word trong công việc: Soạn thảo tờ trình,kế hoạch, Báo cáo tổng kết, biên bản, Đơn trình bày, Soạn giấy mời, Tạo Cv, trộn thư Mail Merge,... Nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản về bảng tính Excel, về các thao tác tùy chỉnh, thao tác bảng Excel

THÀNH THẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG 

WORD - EXCEL - POWERPOINT

ĐĂNG KÝ HỌC, XẾP LỚP HỌC NGAY

trung tâm tin học văn phòng tại Quận 6

học vi tính ở Quận 6

Nội dung khóa học tin học văn phòng ở Quận 6

Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản với Microsoft Office Word

Ứng dụng Word trong công việc: Soạn thảo tờ trình,kế hoạch, Báo cáo tổng kết, biên bản, Đơn trình bày, Soạn giấy mời, Tạo Cv, trộn thư Mail Merge,...

 • Chèn và định dạng các đối tượng trong văn bản
 • Thêm trang bìa, tạo trang trống và ngắt trang
 • Chèn bảng và xác định vị trí trong văn bản
 • Định dạng bảng
 • Chèn ảnh vào trong văn bản
 • Định dạng ảnh, xác định vị trí ảnh trong văn bản
 • Chèn Shape và kỹ thuật vẽ hình trong văn bản
 • Định dạng Shape
 • Chèn và định dạng sơ đồ SmartArt
 • Chèn và định dạng biểu đồ Chart
 • Chèn và định dạng video
 • Chèn và định dạng TextBox
 • Chèn và định dạng chữ nghệ thuật
 • Chèn và thiết lập chữ cái lớn đầu dòng
 • Chèn ký tự đặc biệt Symbol
 • Chèn công thức toán học
 • Chèn và sử dụng liên kết (Hyperlink)
 • Chèn và sử dụng BookMark
 • Đối chiếu chéo văn bản (Cross-reference)
 • Các thiết lập cho văn bản
 • Thiết lập chú thích cho văn bản (FootNotes)
 • Thiết lập nhận xét, bình luận trong văn bản
 • Thiết lập chữ trên nền văn bản (WarterMark)
 • Thiết lập quản lý trích dẫn và tham khảo
 • Thiết lập chia cột trong văn bản
 • Thiết lập tiêu đề đầu trang, cuối trang, số trang
 • Thiết lập mỗi nội dung văn bản một tiêu đề
 • Thiết lập mục lục tự động cho văn bản
 • Thiết lập phụ lục cho bảng biểu, hình ảnh,…
 • Thiết lập và sử dụng các thiết kế (Design)
 • Trộn thư (Mail Merge) với dữ liệu Word, Excel, Access
 • Thiết lập và sử dụng Mail Merge
 • Thiết lập in ấn văn bản
 • Thiết lập mật khẩu bảo vệ văn bản
 • Giới thiệu tổng quan và các thiết lập ban đầu
 • Giới thiệu và các thiết lập cơ bản
 • Tạo mới, mở và lưu trữ file văn bản
 • Hướng dẫn tập gõ nhanh văn bản bằng 10 ngón
 • Sao chép, cắt, dán văn bản
 • Định dạng văn bản
 • Định dạng font chữ
 • Định dạng đoạn văn bản (Paragraph)
 • Định dạng các loại danh sách
 • Thiết lập và sử dụng Style
 • Tìm kiếm, thay thế và chọn đối tượng trong văn bản
 • Thiết lập và sử dụng từ viết tắt (AutoCorect)
 • Thiết lập và sử dụng nhanh văn bản mẫu Auto Text
 • Chèn và định dạng các đối tượng trong văn bản
 • Thêm trang bìa, tạo trang trống và ngắt trang
 • Chèn bảng và xác định vị trí trong văn bản
 • Định dạng bảng
 • Chèn ảnh vào trong văn bản
 • Định dạng ảnh, xác định vị trí ảnh trong văn bản
 • Chèn Shape và kỹ thuật vẽ hình trong văn bản
 • Định dạng Shape
 • Chèn và định dạng sơ đồ SmartArt
 • Chèn và định dạng biểu đồ Chart
 • Chèn và định dạng video
 • Chèn và định dạng TextBox
 • Chèn và định dạng chữ nghệ thuật
 • Chèn và thiết lập chữ cái lớn đầu dòng
 • Chèn ký tự đặc biệt Symbol
 • Chèn công thức toán học
 • Chèn và sử dụng liên kết (Hyperlink)
 • Chèn và sử dụng BookMark
 • Đối chiếu chéo văn bản (Cross-reference)
 • Các thiết lập cho văn bản
 • Thiết lập chú thích cho văn bản (FootNotes)
 • Thiết lập nhận xét, bình luận trong văn bản
 • Thiết lập chữ trên nền văn bản (WarterMark)
 • Thiết lập quản lý trích dẫn và tham khảo
 • Thiết lập chia cột trong văn bản
 • Thiết lập tiêu đề đầu trang, cuối trang, số trang
 • Thiết lập mỗi nội dung văn bản một tiêu đề
 • Thiết lập mục lục tự động cho văn bản
 • Thiết lập phụ lục cho bảng biểu, hình ảnh,…
 • Thiết lập và sử dụng các thiết kế (Design)
 • Trộn thư (Mail Merge) với dữ liệu Word, Excel, Access
 • Thiết lập và sử dụng Mail Merge
 • Thiết lập in ấn văn bản
 • Thiết lập mật khẩu bảo vệ văn bản

Thành thạo Microsoft Excel

Ứng dụng thành thạo 150 hàm Excel, Pivot Table, kỹ thuật lọc, định dạng dữ liệu, vẽ biểu đồ chuyên nghiệp...vào công việc

Nắm được các bước cụ thể về quá trình tạo ra bài thuyết trình, bài giảng điện tử,…

Được thực hành chi tiết từng nội dung, thành phần và đối tượng cụ thể;

Có đủ kỹ năng về thiết kế, trình chiếu thông qua các bài thực hành;

 • Giới thiệu khóa học
 • Tổng quan giao diện Excel
 • Thao tác với file Excel
 • Cấu trúc của một file Excel
 • Một số phím tắt trong Excel
 • Các kiểu dữ liệu
 • Thao tác với cột và dòng dùng phím
 • Thao tác với cột và dòng dùng chuột
 • Địa chỉ và công thức
 • Định dạng dữ liệu
 • Đánh số thứ tự và sắp xếp dữ liệu
 • Liên kết dữ liệu
 • Canh lề và các kiểu Paste trong Excel
 • Hình ảnh trong Excel
 • Cách sử dụng các hàm
 • Giới thiệu hàm trong Excel
 • Nhóm hàm số và thống kê
 • Nhóm hàm xử lý chuỗi
 • Nhóm hàm ngày giờ
 • Nhóm hàm đổi kiểu và hàm ngày giờ
 • Nhóm hàm điều kiện
 • Hàm tìm kiếm VLOOKUP
 • Nhóm hàm Logic
 • Hàm Match và hàm Index
 • Nhóm hàm kiểm tra
 • Hàm tài chính FV, PV
 • Cách sử dụng tất cả các hàm trong Excel
 • Làm việc với cở sở dữ liệu
 • Thao tác lọc dữ liệu
 • Tìm kiếm và thay thế hàng loạt
 • Đặt mật khẩu cho file Excel
 • Ẩn hiện dòng và cột, Freeze
 • Vẽ biểu đồ
 • In ấn trong Excel
 • Ứng dụng tạo các biểu mẫu thực tế
 • Tạo bảng thu chi, tồn quỹ
 • Tạo phiếu thu, chi
 • Tạo bảng báo giá
 • Tạo Dropdown list
 • Lập bảng chấm công
 • Tính lương
 • Tạo bảng tồn kho
 • Templete, comment và style
 • Giải toán cao cấp trên Excel
 • Chuyển mã VNI, UNICODE
 • Tổng kết khóa học

Trung tâm tin học văn phòng tại Quận 6, khai giảng các lớp vi tính văn phòng ở các khu vực phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

lớp tin học văn phòng Quận 6

học tin học văn phòng Quận 6

Liên hệ trung tâm tin học Quận 6

Địa chỉ: 27/2A Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 093 11 44 858

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP