Trung Tâm Tin Học Sao Việt - Học Phí Các Khóa Học

Học phí các khóa học tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt ở mức từ 700.000 vnđ đến 5.500.000 vnđ trọn khóa từ cơ bản đến nâng cao. Đây là mức học phí phù hợp với mọi học viên gồm: Học sinh, sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp. Dưới đây là bảng học phí các khóa học Tin học văn phòng, thiết kế đồ họa, vẽ kỹ thuật, kế toán, cùng gần 100 khóa học tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt.

Trung Tâm Tin Học Sao Việt Học Phí

Bảng Học Phí Các Khóa Học Tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt:

Mã 

khóa học

Tên khóa học

Học phí cơ bản

Học phí nâng cao

THVP001

THVP002

Tin Học Văn Phòng

(Máy Tính + Word + Excel)

2,550,000 

Giảm 22% = 2,000,000

3,950,000 

Giảm 10% = 3,550,000

THVP004

THVP005

Tin Học Văn Phòng

 (Word + Excel)

1,850,000

Giảm 16% = 1,550,000

2,850,000 

Giảm 10% = 2,550,000

THVP007

THVP008

Tin Học Văn Phòng 

(Word + Excel + Powerpoint)

2,300,000

 Giảm 13% = 2,000,000

3,300,000 

Giảm 9% = 3,000,000

THVP010

Tin Học Văn Phòng Cho Người Lớn

 (Máy Tính + Word + Excel)

2,800,000 

Giảm 15% = 2,500,000

 

THVP011

THVP012

Chuyên Viên Tin Học Văn Phòng

(Máy Tính + Word + Excel + PowerPoint)

2,800,000 

Giảm 15% =  2,500,000

4,250,000 

Giảm 7% = 3,950,000

THVP041

Tin Học Ứng Dụng Trực Tuyến 

(Google Docs + Google Sheets + Google Slides)

 

 

THVP013

THVP014

Trang Tính Thống Kê Online Trên Google Sheets

2,000,000 

Giảm 25% =  1,500,000

2,800,000 

Giảm 11% = 2,500,000

THVP017

THVP018

Lập Trình VBA Trong Excel

6,500,000 

Giảm 15% = 5,500,000

8,300,000 

Giảm 3% = 8,000,000

THVP019

THVP020

Tổng Hợp Và Phân Tích Báo Cáo Với Pivottable

1,800,000 

Giảm 17% = 1,500,000

2,100,000 

Giảm 14% = 1,800,000

THVP021

Chuyên Đề Power Query Cơ Bản Trên Excel

1,800,000 

Giảm 17% = 1,500,000

2,800,000 

Giảm 11% = 2,500,000

THVP046

Kỹ năng lập báo cáo, Dashboard với Microsoft Power BI (Power BI)

5,500,000  

Giảm 17% = 4,550,000

7,500,000  

Giảm 26% = 5,550,000

THVP023

THVP036

Kỹ Năng Sử Dụng Máy Tính

  (Windows + Internet + Email)

1,550,000  

Giảm 19% = 1,250,000

 

THVP024

Kỹ Thuật Viên  Tin Học

5,000,000 

Giảm 10% = 4,500,000

 

THVP025

THVP026

Làm Việc Với Bảng Tính Excel

1,650,000 

Giảm 18% = 1,350,000

2,300,000 

Giảm 13% = 2,000,000

THVP028

THVP029

Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Word

1,100,000

Giảm 27% = 800,000

1,800,000

Giảm 17% = 1,500,000

THVP031

THVP032

Trình Chiếu Trên PowerPoint

1,000,000

Giảm 30% = 700,000

1,800,000

Giảm 17% = 1,500,000

THVP015

THVP043

Thực hành Tin Học Văn Phòng

(Máy tính + Word + Excel + PowerPoint)

1,000,000

Giảm 15% = 850,000

1,200,000

Giảm 17% = 1,000,000

THVP016

THVP045

Ôn Thi Chứng Chỉ Ứng Dụng CNTT

1,950,000

Giảm 15% = 1,650,000

2,050,000

Giảm 15% = 1,750,000

DH001

DH002

Adobe Photoshop

1,900,000 (12 buổi)

Giảm 16% =  1,600,000

2,500,000 (12 buổi)

Giảm 32% = 1,700,000

DH003

DH004

CorelDraw

1,800,000 (12 buổi)

Giảm 17% = 1,500,000

2,100,000 (12 buổi)

Giảm 24% = 1,600,000

DH005

DH006

Illustrator (AI)

1,900,000 (12 buổi)

Giảm 16% = 1,600,000

2,500,000 (12 buổi)

Giảm 32% = 1,700,000

DH007

DH008

Kỹ thuật viên đồ họa

(Ai + Photoshop + Cr)

5,000,000 (36 buổi)

Giảm 18% = 4,100,000

6,000,000 (36 buổi)

Giảm 25% = 4,500,000

DH009

Thiết Kế Đồ Họa Với Canva

2.950.000 (12 buổi)

Giảm 11% = 2,500,000

 

VD001

Biên Tập Video Với CapCut PC

2.350.000 (8 buổi)

Giảm 19% = 1,900,000

 

VD002

Edit Video Với CapCut Mobile

1.350.000 (5 buổi)

Giảm 26% = 1,000,000

 

VKT001

VKT002

AutoCAD 2D

1,800,000 (12 buổi)

Giảm 16% =  1,500,000

2,000,000 (12 buổi)

Giảm 20% = 1,600,000

VKT003

VKT004

AutoCAD 3D

2,000,000 (12 buổi)

Giảm 20% = 1,600,000

2,500,000 (12 buổi)

Giảm 16% = 2,100,000

VKT005

VKT006

AutoCAD 2D + 3D

3,100,000 (24 buổi)

Giảm 10% = 2,800,000

3,200,000 (24 buổi)

Giảm 10% = 2,900,000

VKT042

VKT043

Thực Hành Vẽ AutoCAD 2D

1,400,000 (6 buổi)

Giảm 21% = 1,100,000

1,400,000 (6 buổi)

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt