Tự Học Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Xếp Hạng Rank Trong Excel

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Rank để sắp xếp thứ tự trong Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn mới bắt đầu.

Sắp xếp nhảy thứ tự

Bạn tải file thực hành tại đây.

Giả sử mình có một danh sách với 10 bạn sinh viên với điểm trung bình, bây giờ mình sẽ sắp xếp bạn nào có điểm trung bình là cao nhất bằng hàm Rank, thành phần của hàm Rank bao gồm: điểm cần sắp xếp, các điểm cần so sánh (phải được cố định bằng F4) và cuối cùng là order với 0 là sắp xếp giảm dần, 1 là xếp sắp tăng dần. Ví dụ bạn nhập vào hàm Rank để sắp xếp điểm trung bình =RANK(C4,$C$4:$C$13,0).

sắp xếp giảm dần

Tiếp theo để hiển thị cho các ô bên dưới bạn chỉ cần click vào dấu cộng ở góc bên phải của ô vừa nhập là có thể hoàn thành (tham khảo hình dưới).

dấu công ở bên phải

Bạn có thể thấy ở hình trên có hai bạn cùng đạt hạng một và không có hạng 2, đây là một đặc tính của hàm Rank nếu mà có hai bạn trùng nhau về hạng một thì sẽ không có vị trí thứ hai, thứ hạng tiếp theo sẽ là ba.

không có hàng hai

Sắp xếp không nhảy thứ tự

Để sắp xếp không nhảy thứ tự cho các thứ hạng bạn phải dụng hàm SUMPRODUCT, mình sẽ giải thích các bước làm nhỏ trước khi sử dụng hàm SUMPRODUCT vì nó khá là phức tạp. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra ô đang chọn có nhỏ hơn hoặc bằng các ô còn lại không với công thức =--($C$4<=C4) sẽ trả về là 1 nếu nhỏ hơn và 0 nếu lớn hơn (nhớ cố định ô C4 đầu tiên nhé).

kiểm tra nhỏ hơn

Tiếp theo mình sẽ đếm các điểm này xuất hiện bao nhiêu lần bằng hàm CountIF bạn nhập vào công thức sau =COUNTIF($C$4:$C$13,$C$4:$C$13) với vùng dò và điều kiện dò đều được cố định bằng F4. Về cách dùng hàm Count mình đã có một bài viết cụ thể bạn có thể search nó trên web nhé.

đếm số lần xuất hiện

Kế tiếp lấy điểm vừa kiểm tra nhỏ hơn ở trên chia cho số lần xuất hiện với công thức =F4/G4, bây giờ bạn chỉ cần tính tổng các số này lại là có thể sắp xếp các thứ hạng.

chia số lần xuất hiện

Để tính tổng các sổ ở trên bạn sử dụng SUMPRODUCT với thành phần bên trong là các thuật toán mình đã giải thích ở trên để tạo thành một công thức hoàn chỉnh. Bạn nhập vào như sau =SUMPRODUCT((C4<=$C$4:$C$13)/COUNTIF($C$4:$C$13,$C$4:$C$13)), hàm tính tổng SUMPRODUCT này đầu tiên sẽ so sánh điểm trung bình của bạn sinh viên đầu tiên nếu nhỏ hơn hoặc bằng các điểm trung bình còn lại sẽ trả về 1 (TRUE) ngược lại trả về 0(FALSE), tiếp theo sẽ chia cho số lần xuất hiện ở hàm COUNTIF với vùng dò và điều kiện dò đều là các điểm trung bình.

hàm sumproduct

Các bạn có thể thấy Sinh Viên 5 và Sinh Viên 6 đều đồng hạng một, nhưng Sinh Viên 3 vẫn đạt được hạng 2. Các thứ tự sau khi sắp xếp đã không nhảy thứ tự (tham khảo hình).

so sánh hai cách sắp xếp

Video hướng dẫn

Như vậy mình đã hoàn thành các hướng dẫn sử dụng hàm xếp hạng Rank từ cơ bản tới nâng cao dành cho các bạn mới bắt đầu, với hai cách sắp xếp nhảy bậc và không nhảy bậc tùy thuộc vào mục đích của các bạn mà áp dụng cho thật thích hợp nhé.
 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt