VBA Excel Cấp Tốc Bài 6 - Hướng Dẫn Sử Dụng Record Macro Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Macros là một công cụ trong Excel để bạn làm quen với lập trình VBA hay nói cụ thể hơn là Excel Macros là những chương trình nhỏ giúp lặp đi lặp lại các thao tác từ đơn giản tới phức tạp trong Excel một cách tự động.

Xem bài học trước

>> VBA Excel Cấp Tốc Bài 1 - Lọc Dữ Liệu Nhiều Điều Kiện Với Advanced Filter

>> VBA Excel Cấp Tốc Bài 2 - In Bảng Cửu Chương

>> VBA Excel Cấp Tốc Bài 3 - In Ấn Nhanh Hàng Loạt

>> VBA Excel Cấp Tốc Bài 4 - Xóa Tự Động Hàng Loạt Sheets Không Active

>> VBA Excel Cấp Tốc Bài 5 - Copy File Từ Một Thư Mục Sang Thư Mục Khác

Video hướng dẫn

Giới thiệu về Record Macro.

Record Macro sẽ giúp bạn khi bạn không biết về lệnh bôi đen hay Vlookup sử dụng như thế nào thì bạn có thể dùng Record Macro để xem cách thực hiện lệnh Vlookup hay bôi đen như thế nào.
Để vừa theo giỏi vừa thực hành bạn có thể tải File thực hành tại đây.
VD: Chạy thử Lệnh bôi đen bằng Record Macro.

  • Vào Developer -> Record Macro -> cửa sổ hiện ra trong mục Macro Name bạn co thể đặt tên lại -> trong Store macro in Bạn chọn This Workbook -> trong phần Description là ghi chú bạn có thể ghi chú vào đây hoặc có thể không cần -> ok.

tạo macro

  • Để dừng ghi bạn chọn vào Developer -> Stop Recording.

dừng macro

  • Mở cửa sổ Visual Basic lênh khi bạn thao tác trên Sheet thì Macro sẽ tự động ghi lệnh lênh cửa sổ Visual Basic.

thao tác tự ghi của macro

  • Bây giờ mình sẽ tạo một Button để chạy Macro: vào Developer -> Insert -> chọn hình kéo chuột tạo hình -> gán vào -> ok.

tạo button

  • Bây giờ bạn muốn khi tích vào ô nào và ấn vào Button vừa tạo thì ô đó chuyển thành bôi đen thì thực hiện: Mở Visual Basic lệnh có dòng lệnh Range("D8").Select bạn chỉ cần xóa dòng lệnh này đi là có thể thực hiện trên bất cứ vị trí nào của Sheet.

chọn vùng thực hiện lệnh

Tạo liên kết các dữ liệu.

Tạo hình để sử dụng Button: Insert -> trong Shapes chọn hình -> kéo chuột và đặt tên lại cho hình. Các hình tiếp theo bạn có thể copy bằng cách giữ Ctlr + giữ chuột trái kéo ra.

tạo hình

Giờ ta sẽ tạo một Macro mới: Developer -> Record Macro -> cửa sổ hiện ra trong mục Macro Name gõ là Năm 2018, tức là khi tích vào ô dữ liệu năm 2018 nó tự động chuyển đến Sheet năm 2018.

macro mới

Giờ Record Macro bắt đầu ghi bạn chỉ cần kích qua Sheet năm 2018 rồi Stop Recording là được. Có thể mở Visual Basic lên để kiểm tra.

macro tạo mới

Kích chuột phải vào ô dữ liệu năm 2018 -> Assign Macro -> cửa sổ hiện ra kích vào năm 2018 -> ok.

tạo assign macro

Để quay lại cửa sổ Main thì ta tạo một Macro mới: vào Developer -> Record Macro -> Macro Name gõ quay lại -> ok sau đó tích vào Sheet Main -> Stop Recording

quay lại

Sau đó ta tạo Button: Insert -> Shapes -> chọn hình kéo chuột và đổi tên -> chuột phải vào Button vừa tạo -> chọn Assign Macro.

quay lai main

Cửa sổ hiện ra nhấn vào quay_lai -> ok.

quay lại hoàn tất

Còn lại năm 20192020 bạn cũng thực hiện tương tự như năm 2018 là được.

Nhập dữ liệu nâng cao.

Tạo cách để nhập dữ liệu tự động ta làm như sau: đầu tiên ta tạo một Button trong phần Sheet nhap vào Insert -> Shapes chọn hình kéo chuột để tạo hình đổi tên.

button

Ta nhập một nhân viên mới trong Sheet nhap -> Record Macro -> Đặt lại tên ở Macro Name.

macro cập nhật

Tiếp theo ta bôi đen phần dữ liệu chuẩn bị thêm vào Sheet Data -> kích vào Sheet Data -> tích vào Mã NV -> giữ Ctrl + mũi tên xuống -> tích vào Use Relative References khi tích vào thấy màu xám xám là được -> Ấn mũi tên xuống.

sheet nhập data

Kích chuột phải vào ô vừa bấm mũi tên xuống chọn Paste Special -> tích vào Transpose -> ok -> tích bỏ Use Relative References.

copy thành hàng

Quay lại Sheet nhập Ấn Delete để xóa dữ liệu -> Stop Recording -> gán Macro cho Button chuột phải vào Button -> Assign Macro -> chọn cap_nhat -> ok

button cập nhật

Bây giờ ta chỉ cần nhập thông tên cho nhân viên ở Sheet nhap sau đó kích vào Button thì thông tin sẽ tự cập mật ở Sheet Data.

Tạo danh sách tìm Kiếm.

Tạo vùng chọn: vào Insert -> Table -> tích vào My Table Has Headers -> ok. Đặt lại tên cho Table ở góc trên bên trái.

tạo vùng chọn

Quay lại Sheet tìm kiếm đầu tiên bạn phải Record Macro: vào thẻ Developer chọn Record Macro đặt tên là tim_kiem -> ok.

tim kiếm

Tích vào ô đầu tiên phía dưới STT -> Advanced -> cửa sổ hiện ra trong phần list range bạn chuyển qua Sheet Data bôi đen toàn bộ dữ liệu.

thiết lập chọn

ở mục Criteria Range bôi đen thanh tìm kiếm (từ ô B2 -> ô J3) -> tích vào copy to another location -> tại ô copy to kích vào ô phía dưới nơi bạn muốn xuất hiện kết quả tìm kiếm.

tìm kiếm nân cao

Tạo Macro xóa dữ liệu cũ: Record Macro đặt tên là xoa_du_lieu -> ok.
Tại ô kết quả ta bôi đen hết các ô của STT(phím tắt Ctrl+Shift+mũi tên xuống) -> kích chuột phải chọn Delete -> Entire row. Bôi đen từ B2 đến J3 bấm Delete -> Stop Recording.

xóa dữ liệu cũ

Tạo hai Button một cái tim kiếm và một cái xóa dữ liệu: vào Developer -> Insert -> chọn hình giữ chuột vẽ hình -> tích vào tim_kiem -> ok.

button tìn kiếm

>> VBA Excel Cấp Tốc Bài 7 - Cách Gộp Nhiều File Excel Vào Một File Duy Nhất

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt