Video Hướng Dẫn Bài 07 - Tạo Và Căn Chỉnh Bảng Trong Phần Mềm Word

Chào các bạn, Trung tâm Tin Học Sao Việt sẽ hướng dẫn các bạn bài số 7 tạo và căn chỉnh bảng trong phần mềm word. Trong bài học mình sẽ được học cách tạo một table, các cách thao tác với bảng trong word như: thêm/xóa dòng cột, giãn dòng/cột, trộn ô trong excel, tách ô thành nhiều ô,..

Nội dung bài học

Chào các bạn, Trung tâm Tin Học Sao Việt sẽ hướng dẫn các bạn Bài 07 tạo và căn chỉnh bảng trong phần mềm Word. Trong bài học mình sẽ được học cách tạo một table, các cách thao tác với bảng trong word như: thêm/xóa dòng cột, giãn dòng/cột, trộn ô trong excel, tách ô thành nhiều ô,..

Nội dung bài học hôm nay bao gồm:

I. TẠO BẢNG

Thẻ Insert chọn Table chọn Insert Table và một bảng hiện ra, chọn số cột tại mục “Number of columns” và số dòng tại mục “Number of rows” chọn OK

II. CÁC THAO TÁC VỚI BẢNG

1. Xóa Dòng/Cột/Ô

Chuột phải vào 1 Ô chọn Delete cells

2. Thêm dòng/ cột

Chuột phải vào ô bất kỳ trên cột chọn Insert

3. Giãn dòng/ cột

Di chuyển con trỏ chuột vào đường chỉ dưới của dòng hoặc đường chỉ bên phải của cột, xuất hiện dấu = và mũi tên, giữ chuột trái và kéo.

4. Trộn nhiều ô thành 1 ô

Quét Chọn các ô cần trộn chọn Chuột phải chọn Merge cells

5. Tách 1 ô thành nhiều ô

Chọn ô cần tách chọn Chuột phải chọn Split cells

6. Căn chỉnh nội dung trong ô

Chọn ô tiếp tục chọn Chuột phải chọn Table properties chọn Cell

7. Nhắc lại dòng tiêu đề trong bảng

Khi bảng biểu nằm qua trang khác, chúng ta nên nhắc lại dòng tiêu đề.

  • B1: Quét chọn dòng tiêu đề chọn Chuột phải chọn Table Properties

  • B2: Tại hộp thoại hiển thị chọn Chọn thẻ Row chọn Tích chọn mục

“Repeat as header row at the top of each page”

8. Tô màu nền cho ô

Chọn ô chọn Thẻ Home chọn Nhóm Paragraph chọn Chọn công cụ Shading (hình cái ca nghiêng xuống), kích chọn vào mũi tên đen nhỏ bên cạnh phải để chọn màu.
(Để bỏ màu, chọn No Color)

9. Khung viền cho Ô, Bảng

Quét chọn vùng cần định dạng chọn Thẻ Home chọn Nhóm Paragraph chọn Chọn công cụ Border gần công cụ Shading chọn Borders and Shading.

10. Khung viền cho Trang

Quét chọn trang bất kỳ chọn thẻ Home chọn nhóm Paragraph tiếp tục chọn công cụ Border.
(gần công cụ Shading hình cái Ca) Borders and Shading.

Xem video hướng dẫn bài học

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt