Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel - Phần 03

Bài học hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 03 của bài hướng dẫn các đối tượng và thao tác cơ bản trong Excel. Tiếp tục phần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần tiếp theo gồm: địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel, cố định địa chỉ trong Excel, giới thiệu tên vùng, đặt tên cho vùng,...

Nội dung bài học

I. ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI VÀ TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL

  • Địa chỉ tương đối: là địa chỉ bị thay đổi khi sao chép công thức từ địa chỉ ô này sang địa chỉ ô khác.
  • Địa chỉ tuyệt đối: là địa chỉ không bị thay đổi khi sao chép công thức sang địa chỉ ô khác.

Để cố định địa chỉ, dùng dấu $, $ trước chữ cái là cố định cột, trước số là cố định dòng.

Ví dụ: $A$1 là cố định cả dòng và cột, $A1 là cố định cột không cố định dòng, A$1 là cố định dòng không cố định cột.

Phím tắt nhanh để cố định địa chỉ trong công thức là dùng: F4.

II. TÊN VÙNG

Vùng là tập hợp nhiều ô được chọn, được ký hiệu bởi địa chỉ đầu tiên và cuối cùng trong vùng chọn, kết hợp dấu “:”.

Ví dụ A1:C10 là vùng từ ô A1 đến ô C10

  1. Chọn vùng: Chọn trỏ chuột vào giữa 1 ô đầu tiên và quét chọn ra một vùng Chọn vùng nhanh: Chọn ô đầu tiên, giữ SHIFT đồng thời chọn ô cuối cùng, hoặc Ctrl+ Shift + End (chỉ áp dụng cho vùng có dữ liệu).
  2. Đặt tên vùng: Quét chọn vùng cần đặt tên, gõ tên vào ô NameBox, Enter(hoặc chuột phải vào vùng chọn và chọn Define Name).
  3. Quy tắc đặt tên: tb + tên Sheet + dấu chấm + tên Cột hoặc dòng hoặc vùng ô VD: tbNhatKy.MaCtu
  4. Gọi nhanh tên vùng: nhấn phím F3 để gọi các tên vùng đã đặt tên.

Xem video hướng dẫn bài học

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt