Video Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel

Tin học Sao Việt sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm thống kê sử dụng nhiều nhất trong Excel. Các hàm thống kê này bao gồm hàm Min, hàm Max, hàm Avagare, hàm Sum.

Nội dung bài học

Các hàm thống kê này bao gồm hàm Min, hàm Max, hàm Avagare, hàm Sum.

Hàm Min

Tác dụng hàm Min sẽ trả về giá trị thấp nhất trong vùng dữ liệu.

 • Cú pháp:=Min (Number 1, Number2,….). 
 • Trong đó: Number 1, Number2,…là những đối số hoặc vùng dữ liệu.

Hàm Max

Tác dụng hàm Max sẽ trả về giá trị cao nhất trong vùng dữ liệu.

 • Cú pháp: =Max(Number 1, Number2,….)
 • Trong đó: Number 1, Number2,…là những đối số hoặc vùng dữ liệu.

Hàm Sum

Tác dụng hàm Sum là hàm dùng để tính tổng.

 • Cú pháp: =SUM (Number 1, Number2, …)                      
 • Trong đó: number 1number 2,… là các đối số mà bạn muốn tính tổng.

Hàm Average

Tác dụng hàm Average trong Excel dùng để tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính.

 • Cú pháp: =AVERAGE(Number 1, Number2, …)
 • Trong đó: number1: (Number 1, Number2,…) là các đối số mà bạn muốn tính trung bình cộng.

Link download bài tập thực hành theo video

Link download bài tập thực hành theo video

download bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt