Video Hướng Dẫn Các Thành Phần Và Tùy Chỉnh Giao Diện Trong Excel

Chào các bạn, Trung tâm tin học Sao Việt Hướng dẫn các bạn các thành phần và tùy chỉnh giao diện trên phần mềm Excel. Phần mềm Excel là phần mềm được sử dụng rộng rãi trong công việc, nhưng việc tùy chỉnh giao diện thì không phải ai cũng biết rõ

Nội dung bài học

I. KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

 • C1: Nhấn tổ hợp phím WINDOWS + R, Gõ từ “Excel” vào mục Open.
 • C2: Nhấn Windows + S, Gõ “Excel”
 • C3: Tạo mới từ chương trình hiện tại hiện tại: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N

II. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRÊN BẢNG TÍNH EXCEL

 1. Menu
 2. Tab (thẻ)
 3. Ribbon (thanh công cụ)
 4. Group Ribbon (Nhóm công cụ)
 5. Ribbon (Công cụ)
 6. Name Box (Địa chỉ ô)
 7. Formula Bar (Thanh công thức)

III. MỘT SỐ THAO TÙY CHỌN CÀI ĐẶT TRÊN BẢNG TÍNH EXCEL

Chọn File, Options, và thực hiện một số cài đặt sau:

Thay đổi Font chữ mặc định của Excel

 • Chọn Gernaral, chọn mục “When Creating new Workbooks”

Thay đổi tính toán tự động trong Excel

 • Formualas, chọn mục “Calculation options”

Thay đổi thời gian lưu tự động của Excel

 • Save, chọn mục “Save workbooks”

Tạo Tab, Group mới để quản lý các công cụ thường dùng

 • Customize Ribbon, New Tab =Tạo thẻ mới, New Group= tạo nhóm mới

Ẩn, hiển thị Sheet, thanh cuộn

 • Addvanced, chọn mục thay đổi tại “Display options for this Workbook:” và “Display options for this SHEET:”

Xem video hướng dẫn bài học

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt