Video Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel

Trung tâm Tin học Sao Việt chào các bạn, tiếp tục loạt các video hướng dẫn về các bài học Excel cơ bản. In ấn là một kỹ thuật quan trọng mà ai học Excel cũng phải biết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bài Kỹ nâng in ấn trong excel.

Nội dung bài học

Trung tâm Tin học Sao Việt chào các bạn, tiếp tục loạt các video hướng dẫn về các bài học Excel cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bài Kỹ nâng in ấn trong excel - Các bước cơ bản trước khi In ấn như sau:

1. Cài đặt máy in
2. Cố định vùng in

Khi in bảng tính, chỉ có duy nhất vùng được cố định in ra mà thôi

 • Tạo vùng in: Chọn vùng, Page layout, Print Area, Set Print Area
 • Để xóa in: Chọn vùng (tốt nhất chọn toàn bộ bảng tính), Page layout, Print Area, Clear Print Area

3. Dồn trang in tự động

Khi trang in có một số ít cột hoặc dòng vượt quá trang in hiện tại, để căn chỉnh
nhanh cho vào trong trang ta sử dụng chức năng có sẵn trong Excel, tuy nhiên phải
đảm bảo là bạn đã cố gắng tự căn chỉnh bằng tay.

 • File, Print, nhìn xuống ô dưới cùng, gần chữ “Page setup” (Xem lại mục I)
 • Fit All Columns... : Dồn các cột vào 1 trang in
 • Fit All RoSH.. : Dồn các dòng vào 1 trang in

4. Nhắc lại dòng tiêu đề

Khi bảng tính có nhiều trang, dòng tiêu đề nên được nhắc lại cho các trang sau.

5. Đánh số trang tự động

Một bảng tính có nhiều trang in, nên đánh số trang để dễ quản lý.

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

download bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt