Video Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Trong Excel

Bài học hôm nay Trung Tâm Tin Học Sao Việt hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm SUBTOTAL. So với các hàm khác trong Excel thì hàm SUBTOTAL linh hoạt hơn và ứng dụng rộng rãi hơn trong tính toán. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng cũng như ứng dụng của hàm SUBTOTAL trong công việc.

Nội dung bài học

Hàm SUBTOTAL hỗ trợ tất cả các phiên bản Excel

Cú pháp trong như sau:

=SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],…)

Trong đó:

 • Function_num Một số chỉ định hàm nào sẽ sử dụng cho tổng phụ.
 • Ref1, Ref2… Một hoặc nhiều ô hoặc phạm vi thành tổng phụ.

Đối số Ref đầu tiên là bắt buộc, các đối số khác (tối đa là 254) là tùy chọn. Đối số Function_num có thể thuộc về một trong các số sau:

 • 1 – 11 bỏ qua các ô được lọc, nhưng bao gồm các hàng ẩn thủ công.
 • 101 – 111 bỏ qua tất cả các ô ẩn – được lọc và ẩn thủ công.
 • 1 hoặc 101 AVERAGE Trả về trung bình của các số
 • 2 hoặc 102 COUNT Đếm các ô chứa giá trị số
 • 3 hoặc 103 COUNTA Đếm các ô không trống
 • 4 hoặc 104 MAX Trả về giá trị lớn nhất
 • 5 hoặc 105 MIN Trả về giá trị nhỏ nhất
 • 6 hoặc 106 PRODUCT Tính kết quả của các ô
 • 7 hoặc 107 STDEV Trả về độ lệch chuẩn mẫu dựa trên mẫu
 • 8 hoặc 108 STDEVP Trả về độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ số
 • 9 hoặc 109 SUM Cộng các số 1 hoặc 110 VAR Ước tính độ dao động dựa trên mẫu
 • 11 hoặc 111 VARP Ước tính độ dao động dựa trên toàn bộ số.

Chúc các bạn thực hành thành công!

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

download bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt