Video Hướng Dẫn Xử Lý Số Đơn Giản Trong Excel

Chào các bạn, bài học hôm nay Trung tâm Tin học Sao Việt sẽ hướng dẫn các bạn các hàm xử lý số trong Excel. Các hàm mà Tin học Sao Việt giới thiệu cho các bạn bao gồm: hàm Int, hàm Round, hàm RoundDown, hàm Mod và hàm Value.

Nội dung bài học

Chào các bạn, bài học hôm nay Trung tâm Tin học Sao Việt sẽ hướng dẫn các bạn các hàm xử lý số trong Excel. 
Các hàm xử lý số mà Tin học Sao Việt muốn giới thiệu cho các bạn bao gồm: hàm Int, hàm Round, hàm RoundDown, hàm Mod và hàm Value.

Cú pháp các hàm như sau:

Hàm INT

 Hàm INT là hàm lấy phần nguyên từ số thập phân.

 • cú pháp: =INT(Số thập phân)

Hàm ROUND

Hàm ROUND là hàm làm tròn số, phần thập phân từ 1- 4 sẽ được tính là 0, phần thâp phân
từ 5-9 sẽ được quy tròn là 1 đơn vị và cộng vào kết quả.

 • Cú pháp: =ROUND(Số thập phân, phần thập phân cần lấy bao nhiêu số)

Hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN là hàm làm tròn số mà không tính làm tròn

 • Cú pháp: =ROUNDDOWN(Số thập phân, phần thập phân cần lấy bao nhiêu số).

Hàm MOD

Hàm MOD là hàm lấy số dư

 • Cú pháp: =MOD(Số bị chia, số chia)

Hàm VALUE

Hàm VALUE là hàm chuyển ký tự số dạng Text sang Number

 • Cú pháp: =VALUE(ký tự số dạng Text)

Nào chúng ta cùng xem video và làm theo mình nha.
Chúc các bạn thành công !

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

download bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt