VKT014 - Revit

Khóa học Revit Architecture Fundamental tại Tin Học Sao Việt được tổ chức nhằm truyền tải các khái niệm và nguyên tắc ứng dụng phần mềm Revit cho học viên để có thể xây dựng mô hình kiến trúc, xuất hồ sơ bản vẽ thiết kế. Sau khi hoàn thành khóa học, các bạn có thể sử dụng Revit Architecture để làm việc với nhiều loại kết cấu kiến trúc.

Khóa học Revit

ĐĂNG KÝ ONLINE

1. Revit là gì ?

" Revit là một phần mềm thiết kế và quản lý thông tin mô hình 3D được sử dụng rộng rãi trong ngành kiến trúc, xây dựng và quản lý dự án"

2. Revit làm được những gì trong thực tế ?

Revit là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giúp tăng cường sự tương tác và đồng bộ hóa thông tin giữa các bên liên quan trong quá trình thiết kế và xây dựng dự án.

học revit

a. Ứng dụng của Revit trong thiết kế kiến trúc

 • Tạo ra các mô hình 3D của toàn bộ công trình

 • Tạo ra các hình dạng phức tạp, thử nghiệm thiết kế và tạo bản vẽ thiết kế    

b. Phân tích năng lượng và mô phỏng

 • Phân tích năng lượng và mô phỏng đẻ kiểm tra hiệu suất năng lượng của công trình

 • Giúp đánh giá các yếu tố như tiết kiệm năng lượng, điều hòa không khí và ánh sáng tự nhiên trong quá trình thiết kế.

c. Revit trong hợp tác và quản lý dự án

 • Quản lý phiên bản

 • Ghi chú và gửi thông báo giữa các thành viên nhóm

3. Nội Dung Khóa Học Revit Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

-

Chương 1. Giới Thiệu Chung Về Bim, Revit Architecture Và Các Phần Mềm Liên Quan

 • Bài 1: Khái quát và giới thiệu về mô hình thông tin công trình B.I.M

 • Bài 2: Giới thiệu giao diện phần mềm

 • Bài 3: Một số khái niệm ban đầu

 • Bài 4: Cài đặt thư viện dùng cho Revit, đơn vị, truy bắt điểm, nét in...

Chương 2. Tạo Lập Hệ Lưới, Cao Trình Và Đối Tượng Kiến Trúc Cơ Bản

Bài 5: Tạo lập và hiệu chỉnh hệ lưới (Grid)

 • Bài 6: Tạo lập và hiệu chỉnh cao trình (Level)

 • Bài 7: Bố trí và hiệu chỉnh tường (Wall)

 • Bài 8: Thêm và hiệu chỉnh các lớp tường

 • Bài 9: Sử dụng các lệnh biên tập (Modify)

 • Bài 10: Bố trí và hiệu chỉnh cửa, chú thích cửa

Chương 3. Tạo Các Đối Tượng Kiến Trúc, Kết Cấu Cơ Bản

 • Bài 11: Tổng quan về quản lý vật liệu (Materials) trong Revit

 • Bài 12: Tạo lập và hiệu chỉnh dầm, cột (Structural Framing, Structural Column)

 • Bài 13: Tạo lập và hiệu chỉnh nền, sàn nhà (Floor)

 • Bài 14: Thiết kế tam cấp, đường dốc (Ramp)

 • Bài 15: Tạo lập và hiệu chỉnh trần nhà (Ceiling)

 • Bài 16: Tạo lập và hiệu chỉnh mái nhà (Roof)

 • Bài 17: Thiết kế máng thoát nước (Gutter)

 • Bài 18: Tạo lập và hiệu chỉnh lan can (Railing)

 • Bài 19: Tạo lập và hiệu chỉnh cầu thang (Stair)

Chương 4. Các Công Cụ Tạo Form Trong Revit Architecture

 • Bài 20: Công cụ Extrusion

 • Bài 21: Công cụ Blend

 • Bài 22: Công cụ Revolve

 • Bài 23: Công cụ Sweep

 • Bài 24: Công cụ Sweep Blend

 • Bài 25: Công cụ Void Form

 • Bài 26: Tạo lập một số đối tượng đơn giản

Chương 5. Tạo Lập Family

 • Bài 27: Tạo và gán biến Family nội thất

 • Bài 28: Tạo và gán biến Family cột kiến trúc

 • Bài 29: Tạo và gán biến Family cửa sổ, cửa đi

Chương 6. Hiệu Chỉnh Một Số Đối Tượng Nâng Cao

 • Bài 30: Tạo lập và hiệu chỉnh Stack Wall

 • Bài 31: Tạo lập và hiệu chỉnh phào, chỉ (Sweep, Reveal)

 • Bài 32: Gán chữ, sơn tường (Paint)

 • Bài 33: Tạo lập và hiệu chỉnh Curtain Wall

 • Bài 34: Tạo mái phức tạp

 • Bài 35: Tạo lập một số Profile Baluster, Rail

Chương 7: Quản Lý Dữ Liệu Và Thể Hiện Công Trình

 • Bài 36: Shared Parameter, View Template

 • Bài 37: Tạo lập và hiệu chỉnh các bảng thống kê

 • Bài 38: Tạo lập phòng, diện tích phòng (Room)

 • Bài 39: Tính diện tích xây dựng

 • Bài 40: Tạo lập các hình chiếu trích dẫn (Callout)

 • Bài 41: Tạo lập và hiệu chỉnh khung tên (Title Block)

 • Bài 42: Thiết lập diễn họa (Rendering)

 • Bài 43: In ấn trong Revit

Chương 8. Khai Triển Ý Tưởng Thiết Kế

 • Bài 44: Công cụ Massing (Massing & Site, Metric Mass)

 • Bài 45: Công cụ Adaptive

4. Bạn Sẽ Làm Được Những Gì Sau Khóa Học Revit Tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt

 • Thành thạo thao tác sử dụng tất cả công cụ Revit Architecture.

 • Tự tin với khả năng tự lập thiết kế một dự án kiến trúc thực tế.

5. Tài Liệu Và Giáo Trình

 • Giáo Trình Revit chuẩn quốc tế

 • Tài liệu thực hành Revit Architecture

6. Tham khảo thêm các khóa học

Khóa học Autocad 2D

Khóa học Autocad 3D

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt