Xoay ngang trang giấy bất kỳ trong Word 2007 - 2010 - 2013 dễ hiểu nhất

Cách đơn giản nhất để xoay ngang trang giấy bất kỳ trong các phiên bản Word 2007 - 2010 - 2013 - 2016 đơn giản, dễ hiểu nhất bằng kỹ thuật ngắt section giữa các phần trong word bạn sẽ dễ dàng để thực hiện

 

HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN

1 Ngắt phần (section) riêng các trang giấy cần xoay mới có thể xoay ngang được trang giấy bất kỳ

2 Điều hướng nằm của trang (ngang hoặc dọc) là xoay nằm ngang cho các trang văn bản nằm trên section (phần) đã được ngắt ở phần 1 trình bày phía trên

>> Tạo mục lục hình ảnh trong Word 2010 - 2013

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt