Bài 02. Cửa sổ soạn thảo và chỉnh sửa Code VBA trong VBA EXCEL

Trình soạn thảo Visual Basic (Visual Basic Editor) trong Excel là gì? Để lập trình trong Excel, Microsoft đã tạo ra một khu vực làm việc riêng dành cho người dùng, đây là nơi tạo ra các dự án và chỉnh sửa Code cho người dùng

Mở trình soạn thảo VB
Cách 1: nhấn tổ hợp phím ALT+F11
Cách 2: chọn thẻ Developer, chọn công cụ Visual Basic hoặc ViewCode
Mở cửa sổ soạn thảo bằng thẻ Developer
Cách 3: Chuột phải vào tên Sheet sau đó chọn ViewCode
Mở cửa sổ soạn thảo code bằng Sheet Tab
Cả 3 trường hợp trên sẽ mở ra cửa sổ Code của Sheet đang mở, tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xuống phía dưới có các Module có sẵn, sau đó Click Đúp chuột để mở cửa sổ Code của Module

Cấu tạo của cửa sổ Trình soạn thảo Visual Basic trong Excel

1.Cửa sổ Menu Bar
Cũng giống như ngoài cửa sổ Excel, tất cả chức năng chính của chương trình được chứa trong Menu Bar này
Cấu tạo cửa sổ soạn thảo

2.Cửa sổ Tool Bar
Để tiện lợi và thực hiện một số lệnh nhanh chóng, một số tiện ích được đưa ra ngoài, tập hợp những tiện ích này nằm tại thanh Tool Bar
Thêm bớt tiện ích trong ToolBar
Và chúng ta có thể thêm hoặc bớt các tiện ích trong Tool Bar như hình sau

3.Cửa sổ Project Explorer
Project Explorer là một cửa sổ bên trái hiển thị tất cả các đối tượng hiện đang mở trong Excel
Khi bạn làm việc với Excel, mọi sổ làm việc hoặc bổ trợ đang mở là một dự án. Và mỗi dự án này có thể có một tập hợp các đối tượng trong đó
gồm:
MicrosoftExcel Objects: gồm các đối tượng là Sheet1, sheet2... và Thisworkbook
Forms: Gồm các Form do người dùng tạo
Modules: tập hợp tất cả các Module của người dùng
Class Modules: Tập hợp các Class của người dùng

4. Cửa sổ Properties
Cửa sổ thuộc tính là nơi bạn có thể thấy các thuộc tính của đối tượng được chọn. Nếu bạn không có sẵn cửa sổ Thuộc tính, 
bạn có thể lấy nó bằng cách sử dụng phím tắt F4 (hoặc đi tới tab Xem và nhấp vào cửa sổ Thuộc tính)
Cửa sổ này bạn có thể kéo thả và di chuyển đến vị trí bất kỳ, nếu nhấp đúp váo Tile Bar, nó sẽ trở về vị trí ban đầu
Cua so thuoc tinh Properties

5. Cửa sổ Code
Có một cửa sổ mã code cho từng đối tượng được liệt kê trong Project Explorer. Bạn có thể mở cửa sổ mã code cho một đối tượng bằng cách nhấp đúp vào nó trong khu vực Project Explorer.
Cửa sổ mã code là nơi bạn sẽ viết mã hoặc sao chép mã từ một nơi khác.Khi bạn ghi một macro, mã code của nó sẽ đi vào một module. Excel sẽ tự động chèn một module để đặt mã trong đó khi ghi macro
Cua so soan thao Code

6.Cửa sổ Immediate 
Đây là là cửa sổ chúng ta Test một số đoạn code đơn giản, hoặc chứa kết quả thực hiện khi Debug Code trên Module
điều này sẽ giúp nhận ra một số lỗi trước khi cho nó chạy chính thức
Cua so Immediate

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt