1. Trang chủ
  2. Kế Toán Tổng Hợp

KT003 – Nghiệp Vụ Kế Toán Trên Từng Phân Hệ

Khóa học nghiệp vụ kế toán trên từng phân hệ nhằm giúp học viên hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp và các kiến thức mới nhất về các luật thuế hiện hành, từ đó có thể thực hiện công việc kê khai thuế trên hệ thống hỗ trợ khê khai (HTKK) và làm tốt mọi công việc của một kế toán bao gồm: Khai báo thuế, lập hóa đơn, chứng từ, …

KT001 – Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Khóa học kế toán tại Tin Học Sao Việt là chương trình đào tạo kế toán tổng hợp thực hành trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp, khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ bản chất của nghề kế toán, nắm rõ mọi thông tư, nghị định luật kế toán hiện hành. Sau khóa học bạn có thể tự tin đảm nhận mọi công việc của người làm kế toán tại doanh nghiệp.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt