1. Trang chủ
  2. Vẽ Thiết kế nội thất, xây dựng

VKT013 - Tekla Structures

Khóa học Tekla Structures tại Tin Học Sao Việt cung cấp cho bạn các kiến thức về mô hình hóa thông tin xây dựng Building Information Modeling (BIM) với phần mềm Tekla Structures. Bạn sẽ được học về các mô-đun và tính năng của từng mô-đun trong phần mềm Tekla Structures để tạo ra và quản lý mô hình 3D kết cấu công trình chi tiết, chính xác như công trình thực cho mọi loại vật liệu.

VKT014 - Revit

Khóa học Revit Architecture Fundamental tại Tin Học Sao Việt được tổ chức nhằm truyền tải các khái niệm và nguyên tắc ứng dụng phần mềm Revit cho học viên để có thể xây dựng mô hình kiến trúc, xuất hồ sơ bản vẽ thiết kế. Sau khi hoàn thành khóa học, các bạn có thể sử dụng Revit Architecture để làm việc với nhiều loại kết cấu kiến trúc.

VKT015 - 3DS Max Cơ Bản

Khóa học 3Ds Max tại Trung tâm Tin Học Sao Việt sẽ giúp học viên thành thạo sử dụng các lệnh và công cụ của phần mềm 3D Max, trong đó hệ thống lý thuyết và thực hành tập trung phát triển kỹ năng dựng hình nhanh và chính xác. Học 3Ds Max để dựng mô hình 3D, mô hình gian hàng – sự kiện – hội chợ…, thiết kế các đối tượng của ngành kiến trúc hay nội thất.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt