Quy trình giải quyết khiếu nại - Trung tâm tin học Sao Việt

Quy trình giải quyết các vấn đề khiếu nại về quá trình đăng ký học vi tính văn phòng Online

Bước 1: Tiếp nhận

Nếu Khách Hàng gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình đăng ký học Online trên website của trung tâm, Khách hàng có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website. Trong vòng 24h kể từ khi nhận được hàng thông qua số điện thoại hotline hoặc email chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và liên hệ với khách hàng trong thời gian sớm nhất sau khi xác minh.

Bước 2: Xử lý khiếu nại

  • Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan
  • Đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan

Đơn vị xử lý: Trung tâm tin học Sao Việt

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

  • Xác minh thông tin khiếu nại
  • Thông tin cho học viên và tiến hành giải quyết khiếu nại
  • Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại

Đơn vị xử lý: Trung tâm tin học Sao Việt

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt