Tagged: excel-co-ban

Cách Chỉnh Sửa, Đánh Giá Và Gỡ Lỗi Các Công Thức Trong Excel

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu một vài cách nhanh chóng và hiệu quả để kiểm tra và gỡ lỗi các công thức trong Excel. Xem cách sử dụng phím F9 hoặc Fn+F9 để đánh giá các phần công thức, cách làm nổi bật các ô tham chiếu hoặc được tham chiếu bởi một công thức nhất định, cách xác định dấu ngoặc đơn không khớp hoặc đặt sai, v.v.

Công Thức Excel Không Hoạt Động, Không Cập Nhật, Không Tính Toán: Sửa Lỗi & Giải Pháp

Hướng dẫn này giải thích các lỗi phổ biến nhất khi tạo công thức trong Excel và cách sửa công thức không tính toán hoặc không cập nhật tự động.

Sử dụng Microsoft Excel chắc chắn là có công thức, và đột ngột công thức excel không hoạt động. Bạn sẽ nghĩ công thức của bạn sao không tính toán?  Tại sao công thức này không tự động cập nhật giá trị của nó? Excel bị hỏng hay do lỗi.  Và làm cách nào để Excel của tự động tính toán và cập nhật công thức? Đừng lo lắng,  tất cả các câu trả lời các vấn đề trên ngay lập tức dưới đây:

TOP