Video Hướng Dẫn Tự Học Excel Từ Cơ Bản 2- Excel cơ bản dành cho người chưa biết gì

Video hướng dẫn tự học Excel cho người chưa biết gì. Cách trình bày bảng biểu trong excel, các hàm trong excel, định nghĩa vùng giá trị, các hàm thống kê

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP