Hàm SEQUENCE Trong Excel - Tạo Một Chuỗi Số Tự Động

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo một dãy số trong Excel bằng các công thức. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tự động tạo một chuỗi số La Mã và số nguyên ngẫu nhiên - tất cả đều bằng cách sử dụng một hàm SEQUENCE.  Những lần bạn phải đặt các số theo thứ tự trong Excel theo cách thủ công đã qua lâu rồi. Trong Excel hiện đại, bạn có thể tạo một chuỗi số đơn giản trong nháy mắt với tính năng Tự động điền. Hãy sử dụng hàm SEQUENCE, được thiết kế đặc biệt cho mục đích này.

Hàm SEQUENCE trong Excel

Hàm SEQUENCE trong Excel được sử dụng để tạo một mảng các số liên tiếp như 1, 2, 3, v.v.

Đây là một chức năng mảng động mới được giới thiệu trong Microsoft Excel 365. Kết quả là một mảng động tự động "tràn" vào số hàng và cột được chỉ định.

Hàm có cú pháp sau:

SEQUENCE(rows, [columns], [start], [step])

Cụ thể:

rows() - số hàng cần điền.

columns() - số cột cần điền. Nếu bỏ qua, mặc định là 1 cột.

start() - số bắt đầu trong chuỗi. Nếu bỏ qua, mặc định là 1.

step() - gia số cho mỗi giá trị tiếp theo trong chuỗi. Nó có thể là tích cực hoặc tiêu cực.

  • Nếu dương, các giá trị tiếp theo sẽ tăng lên, tạo ra một chuỗi tăng dần.
  • Nếu âm, các giá trị tiếp theo sẽ giảm, tạo ra một chuỗi giảm dần.
  • Nếu bị bỏ qua, bước này sẽ được mặc định là 1.

Công thức cơ bản để tạo một dãy số trong Excel

Nếu bạn đang tìm cách điền vào một cột các hàng có số thứ tự bắt đầu từ 1, bạn có thể sử dụng hàm SEQUENCE trong Excel ở dạng đơn giản nhất:

Để đặt số vào một cột:

SEQUENCE (n)

Để đặt các số trong một hàng:

SEQUENCE (1, n)

Trong đó n là số phần tử trong dãy.

Ví dụ: để điền một cột có 10 số tăng dần, hãy nhập công thức dưới đây vào ô đầu tiên (trong trường hợp của chúng tôi là A2) và nhấn Enter.

=SEQUENCE(10)

Kết quả sẽ tự động tràn ra các hàng khác.

dùng hàm sequence với hàng

Để tạo một chuỗi ngang, hãy đặt đối số hàng thành 1 (hoặc bỏ qua nó) và xác định số cột , 8 trong trường hợp của chúng tôi:

=SEQUENCE(1,8)

dùng hàm sequence với cột

Nếu bạn muốn điền vào một dải ô với các số liên tiếp, thì hãy xác định cả đối số hàng và cột . Ví dụ: để điền 5 hàng và 3 cột, bạn sẽ sử dụng công thức này:

=SEQUENCE(5,3)

dùng hàm sequence với chức năng

Để bắt đầu với một số cụ thể , giả sử 100, cung cấp số đó trong đối số thứ 3 :

=SEQUENCE(5,3,100)

dùng hàm sequence bắt đầu theo số

Để tạo danh sách các số với bước tăng cụ thể , hãy xác định bước trong đối số thứ 4 , 10 trong trường hợp của chúng ta:

=SEQUENCE(5,3,100,10)

dùng hàm sequence các bước tăng

Hàm SEQUENCE - những điều cần nhớ

Để thực hiện một cách hiệu quả một chuỗi số trong Excel, hãy nhớ 4 điều đơn giản sau:

  • Chức năng SEQUENCE chỉ khả dụng với đăng ký Microsoft 365 . Trong Excel 2019, Excel 2016 và các phiên bản trước đó, nó không hoạt động vì các phiên bản đó không hỗ trợ mảng động.
  • Nếu mảng các số liên tiếp là kết quả cuối cùng, thì Excel sẽ tự động xuất ra tất cả các số trong một phạm vi được gọi là tràn . Vì vậy, hãy đảm bảo bạn có đủ ô trống ở bên dưới và bên phải của ô mà bạn nhập công thức, nếu không sẽ xảy ra lỗi #SPILL.
  • Mảng kết quả có thể là một chiều hoặc hai chiều, tùy thuộc vào cách bạn định cấu hình các đối số hàng và cột .
  • Bất kỳ đối số tùy chọn nào không được đặt mặc định là 1.

Cách tạo một dãy số trong Excel - ví dụ về công thức

Mặc dù công thức SEQUENCE cơ bản trông không thú vị lắm, nhưng khi được kết hợp với các hàm khác, nó sẽ có một mức độ hữu dụng hoàn toàn mới.

Tạo chuỗi giảm dần trong Excel

Để tạo một chuỗi tuần tự giảm dần, sao cho mỗi giá trị tiếp theo nhỏ hơn giá trị trước đó, hãy cung cấp một số âm cho đối số bước .

Ví dụ: để tạo danh sách các số bắt đầu từ 10 và giảm dần 1, hãy sử dụng công thức sau:

=SEQUENCE(10, 1, 10, -1)

dùng hàm sequence giảm dần theo cột

Tạo một dãy số La Mã

Cần một dãy số La Mã cho một số nhiệm vụ, hay chỉ để giải trí? Thật dễ dàng! Xây dựng một công thức SEQUENCE thông thường và làm cong nó trong hàm ROMAN. Ví dụ:

=ROMAN(SEQUENCE(B1, B2, B3, B4))

Trong đó B1 là số hàng, B2 là số cột, B3 là số bắt đầu và B4 là bước.

dùng hàm roman với sequence

Tạo chuỗi số ngẫu nhiên tăng hoặc giảm

Như bạn có thể biết, trong Excel 365 có một hàm đặc biệt để tạo số ngẫu nhiên đó là Hàm RANDARRAY. Chức năng này có thể làm được rất nhiều điều hữu ích, nhưng trong trường hợp của chúng tôi, nó không thể giúp được gì. Để tạo một chuỗi số nguyên ngẫu nhiên tăng dần hoặc giảm dần, chúng tôi sẽ cần hàm RANDBETWEEN cho đối số bước của SEQUENCE.

Ví dụ: để tạo một chuỗi các số ngẫu nhiên tăng dần trong bao nhiêu hàng và cột như được chỉ định trong B1 và ​​B2, và bắt đầu từ số nguyên trong B3, công thức sẽ như sau:

=SEQUENCE(B1, B2, B3, RANDBETWEEN(1, 10))

Tùy thuộc vào việc bạn muốn một bước nhỏ hơn hay lớn hơn, hãy cung cấp một số thấp hơn hoặc cao hơn cho đối số thứ hai của RANDBETWEEN.

dùng random với chuỗi tăng dần trong sequence

Để tạo một chuỗi các số ngẫu nhiên giảm dần , bước phải là số âm, vì vậy bạn đặt dấu trừ trước hàm RANDBETWEEN:

=SEQUENCE(B1, B2, B3, -RANDBETWEEN(1, 10))

dùng random với chuỗi giảm dần

Đó là cách tạo chuỗi trong Excel 365 với các công thức. Tôi hy vọng các ví dụ vừa hữu ích vừa thú vị.

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt