Tagged: gia-su-tin-hoc-tai-nha

Gia sư tin học văn phòng tại nhà: Dạy Word, Excel, Powerpoint, Lập trình

Cập nhật mới nhất ngày 04 tháng 01 năm 2021: Dạy kèm tin học văn phòng tại nhà. Học kèm trực tiếp với giáo viên chuyên tin học, học phí thấp và hiệu quả cao. Thành thạo sử dụng máy vi tính, tin học cơ bản, nâng cao chỉ trong vòng 6 buổi dạy. Miễn phí giáo trình, tài liệu Word, Excel, PowerPoint,...

TOP