Dạy Excel tại nhà Tp HCM - Thành thạo tin học văn phòng trong 6 buổi

CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC VĂN PHÒNG CHO NGƯỜI ĐI LÀM

ĐÀO TẠO CẤP TỐC DẠY KÈM EXCEL

THÀNH THẠO TIN HỌC TRONG VÒNG 6 BUỔI

Học cùng những người Thầy giỏi

093 11 44 858

DẠY KÈM TIN HỌC EXCEL TẠI NHÀ TP HCM

Dạy Excel Ứng dụng để quản lý hàng hóa, vật tư xuất nhập tồn; quản lý lương và chi phí, quản lý doanh thu và công nợ, quản lý thu chi tiền mặt.....

Ngoài ra còn dạy theo yêu cầu cấp tốc các chương trình vi tính văn phòng xử lý văn bản, sử dụng máy tính và cài đặt máy tính.

dạy excel tại nhà tp hcm

Nội dung mục tiêu của chương trình dạy excel tại nhà

 • Làm chủ được một trong những kỹ năng quan trọng để xử lý công việc với số liệu trong Excel
 • Làm chủ các hàm tính và vận dụng hiệu quả vào công việc.
 • Có cái nhìn trực quan từ dữ liệu bảng tính và phân tích công việc theo cách dễ dàng nhất
 • Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Excel để học tập nâng cao và thao tác thành thạo các tính năng

1 Tổng quan về phần mềm Excel

 • Giới thiệu giao diện Excel 2016
 • Thẻ File trong Excel
 • Thao tác mở và lưu file Excel
 • Các thao tác cơ bản với vùng dữ liệu
 • Các thao tác cơ bản với sheets ở trong Excel
 • Di chuyển nhanh trong 1 vùng dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu trong Excel
 • Tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong Excel
 • Tìm kiếm dữ liệu theo định dạng trong Excel
 • Cách nhập dữ liệu trong bảng tính Excel
 • Các kiểu dữ liệu trong Excel và cách phân biệt
 • Thay đổi độ rộng hàng cột
 • Thêm cột thêm dòng trong Excel
 • Xoá hàng hoặc cột trong Excel
 • Di chuyển cột trong Excel
 • Ẩn hiện dòng và cột trong Excel
 • Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong 1 ô
 • Chức năng trộn ô Merge Cells
 • Sửa dữ liệu bị trộn ô, bị merge cell

2 Các thao tác định dạng cơ bản

 • Định dạng tiêu đề nghiêng trong 1 bảng
 • Định dạng cơ bản cho bảng tính, công cụ format painters
 • Cố định hàng cột trong Excel với Freeze Panes
 • Cách tạo đường chéo trong 1 ô, xuống dòng trong 1 ô Excel
 • Cơ bản về định dạng dữ liệu 01
 • Cơ bản về định dạng dữ liệu 02
 • Thực hành định dạng dữ liệu
 • Chức năng Wrap Text và cách xuống dòng trong 1 ô
 • Chức năng Text To Columns
 • Sắp xếp dữ liệu theo 1 cột và nhiều cột

3 Các chức năng lọc dữ liệu

 • Giới thiệu cơ bản về lọc dữ liệu trong Excel
 • Xoá Filter, khôi phục dữ liệu trước khi lọc
 • Lọc dữ liệu theo nhiều cột
 • Lọc dữ liệu dạng Text
 • Lọc dữ liệu dạng số
 • Lọc dữ liệu ngày tháng
 • Bắt đầu với Advanced Filter
 • Copy kết quả lọc advanced Filter ra 1 sheet mới
 • Sử dụng advanced filter với các phép so sánh
 • Sử dụng điều kiện VÀ trong advanced filter
 • Sử dụng công thức ở vùng điều kiện của advanced filter
 • Tổng kết về điều kiện AND và OR khi sử dụng Advanced Filter
 • Sử dụng kí tự đại diện trong advanced filter
 • Lọc dữ liệu text chính xác
 • Lọc dữ liệu cột ngày tháng với advanced filter
 • Lọc dữ liệu duy nhất bằng advanced filter
 • Lọc dữ liệu có phân biệt chữ hoa, chữ thường dùng advanced filter
 • Sử dụng Advanced Filter với công thức (cập nhật: 28.07.2017)
 • Phần 3.1: Data Validation - kiểm soát dữ liệu khi nhập vào 1 vùng trên bảng tính Excel
 • Phần 3.1: Data Validation - kiểm soát dữ liệu khi nhập vào 1 vùng trên bảng tính Excel
 • Data Validation 01 cơ bản
 • Data Validation 02 Giới hạn số, ngày, thời gian có thể nhập vào 1 ô

dạy học excel tại nhà

4 Giới thiệu về hàm trong Excel

 • Các phép toán cộng trừ nhân chia, luỹ thừa trong Excel
 • Giới thiệu về cách sử dụng 1 hàm trong Excel
 • BT hoàn thành bảng tính dựa trên kiến thức đã học
 • Khoá địa chỉ ô trong Excel khi sử dụng công thức
 • Hàm toán học ABS, INT
 • Hàm toán học MOD, ROUND
 • Hàm toán học tính căn, tính luỹ thừa
 • Áp dụng hàm toán học giải phương trình trong Excel
 • Hàm SUM, MIN, MAX, AVERAGE
 • Các hàm xử lý chuỗi trong Excel
 • Tách tên, sử dụng phím F9 để tìm hiểu công thức
 • Huong dan tach ten ho va ten dem trong excel
 • Hàm IF, AND, OR
 • BT#01 Luyện tập Excel qua tình huống thực tế
 • BT#02 Luyện tập Excel qua tình huống thực tế

5 Các hàm nâng cao trong Excel

 • Các hàm thời gian: DATE, DAY, MONTH, YEAR, EOMONTH, DATEDIF, WEEKDAY, WEEKNUM, TODAY, NOW ...
 • Hàm dò tìm VLOOKUP
 • Sử dụng VLOOKUP kết hợp với danh sách chọn Data Validation
 • VLOOKUP nhiều điều kiện
 • Hàm Index và Match
 • Luyện tập Index và Match
 • Bảo vệ vùng bảng tính không cho phép sửa
 • Hàm Forecast
 • Hàm Trend
 • Sử dụng tính năng Goal Seek
 • Các thông báo lỗi thường gặp khi sử dụng hàm, sử dụng IFERROR
 • Countif đếm theo điều kiện
 • Danh sách người dùng đề ra để sắp xếp và fill dữ liệu
 • Tính tổng theo điều kiện - SUMIFs
 • Tính tổng theo điều kiện với hàm sumif
 • Sử dụng SUMIF với dấu * và ? để đếm theo điều kiẹn
 • Sử dụng hàm SUMPRODUCT
 • Lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo
 • Tô màu có điều kiện cho cả dòng dữ liệu trong Excel đúng
 • Array formula Công thức mảng trong Excel p01
 • Array formula Công thức mảng trong Excel p02
 • Array formula Công thức mảng trong Excel
 • Hàm Subtotal trong Excel - Học Excel Online (Cập nhật 07.09.2017)
 • EX101 - Ứng dụng hàm Subtotal làm báo cáo (Cập nhật 07.09.2017)
 • Hàm Offset và ứng dụng (Cập nhật 07.10.2017)
 • Mời bạn để lại cảm nhận về khoá học để giảng viên có thể cập nhật và làm tốt hơn

6 Định dạng dữ liệu theo điều kiện

 • Sử dụng công cụ Flash Fill để tách tên và xử lý dữ liệu nhanh không cần công thức
 • Định dạng dữ liệu theo điều kiện lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số
 • Định dạng dữ liệu giữa 1 khoảng
 • Ứng dụng của định dạng dữ liệu theo đk 1
 • Tô màu ô có giá trị bằng một giá trị khác
 • Tô màu ô có chứa kí tự cho trước
 • Tô màu dữ liệu lặp, duy nhất
 • Tìm kiếm và thay thế theo định dạng
 • Tạo Gantt Chart tiến độ công việc quản lý dự án trong Excel
 • Bài tập Gantt Chart theo thời gian tính bằng giờ
 • Giải bài tập Gantt Chart theo thời gian
 • Gantt Chart with Name Range 01 (Cập nhật 16.08.2017)
 • Gantt Chart with Name Range 02 (Cập nhật 16.08.2017)

7 Phân tích dữ liệu bằng Pivot Table

 • Pivot table so sánh với công thức bình thường
 • Pivot table là gì
 • Cách tạo Pivot Table
 • Cập nhật dữ liệu cho Pivot table
 • Cách xem dữ liệu đằng sau 1 Pivot Table
 • Vì sao nên định dạng dữ liệu nguồn dưới dạng bảng
 • Cách kéo dữ liệu để phân tích vào Pivot table
 • Cách điều chỉnh một số thành phần của Pivot table
 • Cách định dạng số trong Pivot table
 • Cách chuyển công thức áp dụng trên Pivot Table
 • Cách ẩn hiện grand total trong Pivot table
 • Làm việc với Subtotal trong bảng Pivot
 • Nhóm dữ liệu theo ngày tháng năm
 • Nhóm dữ liệu theo từng khoảng giá trị
 • Sales Dashboard, báo cáo động với Pivot Table

8 Biểu đồ trong Excel, cơ bản về biểu đồ

 • Phần cơ bản Vẽ biểu đồ trong Excel 01
 • Phần cơ bản Vẽ biểu đồ trong Excel 02
 • Phần cơ bản Vẽ biểu đồ trong Excel 03
 • Phần cơ bản Trình bày bảng
 • Phần cơ bản Vẽ đồ thị sao cho đẹp
 • Nhấn mạnh vào thông điệp cần truyền đạt qua biểu đồ
 • Các bước để vẽ biểu đồ hiệu quả
 • Nhấn mạnh thông tin trên biểu đồ
 • Biểu đồ 2 trục tung

9 Các kĩ thuật Excel áp dụng cho công việc nhân sự

 • Các kĩ thuật Excel như sử dụng định dạng dữ liệu theo điều kiện để kẻ bảng nhân công, kết hợp các hàm để tính toán lương, công nhật ...
 • Nhân sự 01 - Ứng dụng conditional formatting kẻ bảng chấm công
 • Nhân sự 02 - Tô màu cả cột thứ 7 và chủ nhật
 • Nhân sự 03 - Tô màu cứ 2 thứ 7 trong tháng là ngày nghỉ
 • Nhân sự 04 - Quản lý, xử lý dữ liệu giờ công nhân sự trong Excel

10 Các nội dung đang được cập nhật thêm

 • Lấy dữ liệu từ bảng HTML trên Web vào Excel 2013, 2016
 • EX101 - Tối ưu hoá lượng sản phẩm sản xuất ra - sử dụng Solver trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP