Dạy thêm tin học lớp 12 tại nhà: Giải thuật lập trình - Cơ sở dữ liệu

Chương trình dạy tin học lớp 12: Dạy cấu trúc dữ liệu lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc và bảo mật các cơ sở dữ liệu, hệ quản trị csdl microsoft Access và các thao tác cơ bản để lập trình cho access. Thực hành với các cơ sở dữ liệu có quan hệ ràng buộc

Đào tạo tin học dạy kèm – Không hạn chế số buổi học – Đào tạo đến khi thành thạo

Học cùng những người Thầy giỏi

093 11 44 858

THÀNH THẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG CHỈ VỚI 200.000/ BUỔI HỌC

DẠY KÈM TIN HỌC TẠI NHÀ - 1 GIÁO VIÊN KÈM 1 HỌC VIÊN

Chương trình dạy tin học lớp 12

1 Chương I: Khái Niệm Về Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

học tin học văn phòng lớp 12

2 Chương II: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Bài 4: Cấu trúc bảng

Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

Bài 6: Biểu mẫu

Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp

hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3 Chương III: Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

4 Chương IV: Kiến Trúc Và Bảo Mật Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt