Tin Học 10 - Kết Nối Tri Thức - Bài 5: Dữ Liệu Logic

Chào các bạn học sinh, nhằm cung cấp những kiến thức hiệu quả về tin học lớp 10 cho các bạn giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận nhanh tin học, thông tin xử lý trong máy tính hiện đại để vận dụng trong chương trình Tin Học. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết Tin Học 10 - Kết Nối Tri Thức - Bài 5: Dữ Liệu Logic. Hãy cùng mình tham khảo bên dưới!

Video hướng dẫn

Mục tiêu

  • Hiểu được các giá trị và các phép toán logic: AND, OR, NOT.
  • Biểu diễn được dữ liệu logic.

Các giá trị chân lí và các phép toán logic

a. Logic mệnh đề

Khái niệm:

  • Mệnh đề logic là một khẳng định có tính chất đúng hoặc sai.

Ví dụ 1: 

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.

Ví dụ 2:

Tam giác đều là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Qua 2 ví dụ trên, thì ví dụ 1 chứa mệnh đề logic đúng. Ngược lại ví dụ 2 là mệnh đề logic sai.

b. Các phép toán logic cơ bản

Phép toán logic cơ bản bao gồm:

  • Phép AND (Phép hội, phép nhân logic).

Kí hiệu: AND

Ví dụ: p AND q (nghĩa là: p và q)

p q p AND q
Đúng Đúng Đúng
Đúng Sai Sai
Sai Đúng Sai
Sai Sai Sai
  • Phép OR (Phép tuyển, phép cộng logic).

Kí hiệu: OR

Ví dụ: p OR q (nghĩa là p hoặc q)

p q p OR q
Đúng Đúng Đúng
Đúng Sai Đúng
Sai Đúng Đúng
Sai Sai Sai
  • Phép NOT (Phép phủ định).

Kí hiệu: NOT

Ví dụ: 

p NOT p
Đúng Sai
Sai Đúng

c. Ví dụ các phép toán logic cơ bản

  • If [(x div 2 = 0) and (x > 2)] then write(x);
  • If [(z > 0) or (x + 2 > 9)] then write(x);

d. Biểu thức logic

Khái niệm: Là một dãy các đại lượng logic được nối với nhau bằng phép toán logic, có thể có dấu ngoặc để chỉ định thứ tự ưu tiên thực hiện phép toán.

Ví dụ: [p and (p or q)] or q

2. Biểu diễn dữ liệu logic

Kiểu dữ liệu logic

Khái niệm: Là kiểu dữ liệu có hai giá trị đối lập nhau.

Ví dụ: Đèn sáng/tối, áo đẹp/xấu, cửa đóng/mở,..

Biểu diễn kiểu dữ liệu logic

Dữ liệu logic được biểu diễn chỉ cần 1 bit là các giá trị 0 và 1. Với 1 tương đương với giá trị đúng và 0 tương đương với giá trị sai.

Ví dụ:

p q AND OR XOR NOT
1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1

Bài tập vận dụng

1. Cho 2 mệnh đề sau: A = "Hoa làm bài tập" và B = "Hoa đọc thơ". Hãy diễn giải bằng lời các mệnh đề sau:

a. A and B.

b. A and not B 

c. A or B.

Hướng dẫn

A = "Hoa làm bài tập"

B = "Hoa đọc thơ"

a. A and B = "Hoa làm bài tập và đọc thơ".

b. A and not B = "Hoa làm bài tập nhưng không đọc thơ".

c. A or B = "Hoa làm bài tập hoặc đọc thơ".

2. Hoạt động 1 trang 24: Đúng hoặc sai?

Dự báo thời tiết cho biết “Ngày mai trời lạnh và có mưa”. Thực tế thì không phải khi nào dự báo thời tiết cũng đúng. Có bốn trường hợp có thể xảy ra như Bảng 5.1, trường hợp nào dự báo là đúng? Trường hợp nào dự báo là sai?

Ngày mai trời lạnh Ngày mai trời có mưa Dự báo
Đúng Đúng ?
Đúng Sai ?
Sai  Đúng ?
Sai Sai ?

Hướng dẫn

Trường hợp dự báo đúng: 1.

Trường hợp dự báo sai: 2,3,4.

3. Vì sao p and not p luôn luôn bằng 0, còn p or not p luôn luôn bằng 1?

Hướng dẫn:

  • p và NOT p luôn luôn bằng 0:
p NOT p p AND NOT p
1 0 0
0 1 0
  • p hoặc NOT p luôn luôn bằng 1:
p NOT p p OR NOT p
1 0 1
0 1 1

4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a. Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau và mỗi góc đều bằng 60 độ.

b. Tam giác vuông là tam giác có 2 cạnh bằng nhau và mỗi góc bằng 90 độ.

c. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

d. Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng nhất cả nước.

Hướng dẫn

Mệnh đề đúng là: c
  

Vậy là mình hướng dẫn xong Tin Học 10 - Kết Nối Tri Thức - Bài 5: Dữ Liệu Logic. Mời bạn xem tiếp tục Bài 6: Dữ Liệu Âm Thanh Và Hình Ảnh.

Xem thêm:

Trung Tâm Tin Học

Khóa Học Tin Học văn Phòng

Trung Tâm Tin Học Tại TP HCM

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt