Hướng dẫn đánh số trang Word bắt đầu từ phần nội dung Chương 1

Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word 2007 - 2010 - 2013 bắt đầu từ phần nội dung Chương 1 của báo cáo đơn giản, dễ thực hiện nhất. Không đánh số trang ở trang mở đầu, lời cám ơn, mục lục

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN

1 Bước 1. Xử lý ngắt SECTION (ngắt phần), bạn bắt buộc phải làm việc này để có thể chia một văn bản word thành các phần có tùy chỉnh đánh số trang, hoặc đánh tiêu đề khác nhau.

2 Bước 2: Bỏ liên kết giữa SESSION 1 và SESSION 2 của word

3 Bước 3: Đánh số trang tại vị trí theo yêu cầu

 

>> Hướng dẫn tạo mục lục cho hình ảnh trong Word

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP