KHÓA HỌC KỸ NĂNG THỐNG KÊ, BÁO CÁO TRONG EXCEL

Cập nhật mới nhất ngày 02 tháng 06 năm 2023: Khóa học thống kê, lập báo cáo trong Excel tự động sẽ giúp bạn tự tạo được các mẫu báo cáo thông kê đẹp, rõ ràng, đầy đủ thông tin và tự động cập nhật dữ liệu. Khóa học cung cấp các kỹ năng giúp bạn thiết lập tự động các thao tác thủ công trong Excel một cách đơn giản và nhanh chóng

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC SAO VIỆT

ĐĂNG KÝ: 0823 552 558

trung tâm tin học Sao Việt

tin học sao việt

Nội dung khóa học báo cáo thống kê trong Excel

I. Kỹ năng trình bày và tổ chức dữ liệu trên excel

1. Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu trong Excel đúng chuẩn.

2. Table trong Excel và các ứng dụng tự động hóa của Table

 • Cách tạo và đăt tên Table
 • Cách Format Table theo Style có sẵn
 • Cách Format Table với Style tùy chỉnh
 • Cách gọi tham chiếu tự động từ Table
 • Một số thao tác khác với Table

3. Kỹ thuật làm sạch, nhẹ bảng tính và chuẩn hóa dữ liệu

 • Làm sạch bảng tính
 • Làm sạch dữ liệu
 • Kỹ thuật làm nhẹ bảng tính
 • Kỹ thuật định dạng bảng tính chuẩn và đẹp

4. Bảo mật dữ liệu trong Excel

 • Bảo mật Workbook (File Excel)
 • Bảo mật Sheet
 • Bảo mật vùng dữ liệu tùy ý

II. Kỹ năng thống kê, tổng hợp số liệu với các hàm trong Excel

1. Tìm hiểu bản chất và cách thức hoạt động hàm trong Excel

2. Hàm IF lòng ghép với bài toán nhiều điều kiện kết hợp phức tạp.

3. Hàm mảng trong tổng hợp dữ liệu nhiều điều kiện

 • Hàm SUMPRODUCT, Hàm SUMIFS…
 • Hàm mảng kết hợp IF (SUM, MAX, MIN)…

4. Hàm LOOKUP ứng dụng tìm kiếm đa năng và hiệu quả trong Excel

 • Tìm kiếm kết quả tại cột bên trái hoặc bên phải cột dò tìm
 • Tìm kiếm dữ liệu phụ thuộc nhiều điều kiện phức tạp khác nhau

5. Hàm INDEX, INDIRECT trong tìm kiếm đa chiều, nhiều bảng khác nhau

 • Hàm INDEX kết hợp MATCH
 • Hàm VLOOKUP kết hợp INDIRECT
 • Hàm VLOOKUP kết hợp CHOOSE

6. Hàm OFFSET và các ứng dụng thực tế công việc trong Excel

 • Tạo dữ liệu chi tiết như sổ chi tiết, phiếu xuất, phiếu nhập, thẻ kho…
 • Tạo tham chiếu động (vùng động - Dynamic Name Range)
 • Tạo liên kết nhập liệu phụ thuộc dạng mẹ - con trong Data Validation
 • Tạo danh sách tự động co dãn trong Data Validation
 • Tìm kiếm cột bên phải giá trị tìm kiếm trong VLOOKUP

7. Hàm kiểm tra dữ liệu trùng, thống kê số lần xuất hiện của đối tượng.

 • Hàm COUNIFS
 • Hàm DCOUNT, DCOUNTA

8. Hàm tính toán liên quan đến số ngày làm việc, số ngày nghỉ, ngày tới hạn…

 • Hàm WORKDAY tính ngày đến hạn
 • Hàm WORKDAY.ILL tính ngày đến hạn với tùy chọn ngày nghỉ cuối tuần
 • Hàm NETWORKDAYS  tính số ngày làm việc giữa 2 khoảng thời gian
 • NETWORKDAYS.ILL tính số ngày làm việc giữa 2 khoảng thời gian với tùy chọn ngày nghỉ cuối tuần

9. Hàm tính toán ngày cuối tháng, ngày tới hạn..

 • Hàm EOMONTH tìm ngày cuối tháng trước hoặc sau 1 thời gian
 • Hàm EDATE tìm ngày này trước hoặc sau 1 thời gian

III. Kỹ năng thống kê, phân tích sử dụng các công cụ nâng cao có sẵn trên Excel

1. Lọc nâng cao với Advanced Filter

 • Lọc dữ liệu thỏa mãn các điều kiện cho trước
 • Lọc dữ liệu sang một bảng khác hoặc một File khác
 • Lọc dữ liệu duy nhất…

2. Định dạng có điều kiện với Conditional Formating

 • Kiểm tra và kiểm soát dữ liệu trùng
 • Kiểm tra và kiểm soát dữ liệu thời gian tới hạn
 • Kiểm tra và kiểm soát dữ liệu hoặc dữ liệu phải thỏa mãn điều kiện…

3. Ràng buộc và cảnh báo nhập liệu với Data Validation

 • Tạo List nhập liệu động, thông minh
 • Ràng buộc không trùng lắp dữ liệu khi nhập
 • Ràng buộc nhập liệu theo danh sách có sẵn
 • Ràng buộc nhập liệu theo độ dài ký tự

IV. Kỹ năng sử dụng Pivot Table và PowerPivot trong tổng hợp và phân tích dữ liệu

1. Chuẩn hóa dữ liệu chuẩn cho Pivot Table

2. Tổng hợp và phân tích dữ liệu trên 1 bảng

3. Tổng hợp dữ liệu trên nhiều bảng của nhiều Sheet khác nhau

4. Tổng hợp dữ liệu trên nhiều bảng của nhiều File khác nhau

V. Kỹ năng sử dụng PowerQuery trong xử lý và truy vấn dữ liệu

1. Cài đặt và hiển thị PowerQuery trên excel

 • Tìm hiểu các phiên bản Excel và phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ.
 • Cách cài đặt và hiển thị.

2. Cấu trúc dữ liệu áp dụng

3. Kết nối và cập nhật dữ liệu trong Excel

 • Kết nối với các Sheet trong 1 Workbooks
 • Kết nối các Sheet khác cấu trúc
 • Kết nối các Sheet cùng cấu trúc
 • Kết nối nhiều File có cấu trúc giống nhau
 • Kết nối các File rời rạc
 • Kết nối các File trong cùng thư mục

4. Tách dữ liệu

 • Tách dữ liệu đơn
 • Tách dữ liệu kết hợp

5. Gộp dữ liệu

 • Gộp dữ liệu cùng cấu trúc
 • Gộp dữ liệu khác cấu trúc

6. Xử lý với Column

 • Thêm và xóa cột
 • Tính toán trên cột
 • Xử lý cột

7. Thiết lập một số công thức và hàm trong PowerQuery

VI. Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ (Chart)

1. Tiêu chuẩn dữ liệu khi vẽ biểu đồ

 • Nội dung dữ liệu sử dụng biểu đồ trong Excel
 • Định dạng và loại dữ liệu biểu đồ trong Excel
 • Tiêu chuẩn về chiều và trường dữ liệu biểu đồ trong Excel

2. Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel

 • Các bước vẽ biểu đồ trong biểu đồ trong Excel
 • Các thành phần của biểu đồ
 • Cách thay đổi và nạp dữ liệu biểu đồ trong Excel
 • Trang trí khi vẽ biểu đồ trong Excel

3. Một số loại biểu đồ trong Excel thường gặp

 • Biểu đồ cột trong Excel (Column Chart)
 • Biểu đồ đường trong Excel (Line Chart)
 • Biểu đồ hình trong trong Excel (Pie Chart)
 • Biểu đồ thanh trong Excel (Bar Chart)
 • Biểu đồ tia nắng hướng tâm (Sunburst Chart)
 • Biểu đồ Thác nước (Waterfall Chart)
 • Biểu đồ hình tháp (Tornado Chart)
 • Biểu đồ kết hợp trong Excel (Combo Chart)

VII. Kỹ thuật tạo Dashboard trong Excel

1. Xác định đối tượng đọc báo cáo
2. Xác định những chỉ số chính
3. Xác định hoàn cảnh của người sử dụng báo cáo
4. Thiết kế cho việc ra quyết định nhanh
5. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh

VIII. Sử dụng VBA Macro tự động hóa thao tác trong Excel

1. Lưu File chứa Macro

2. Ghi Macro

3. Gắn Macro

4. Tìm hiểu giao diện và thành phần cửa sổ VBE

5. Cách xây dựng một Macro đơn giản

Tham khảo chi tiết chương trình đào tạo TẠI ĐÂY

Hình ảnh đào tạo tại các Công ty

đào tạo excel nâng cao cho công ty

học báo cáo trong excel cho công ty

học excel nâng cao

khóa học báo cáo, thống kê trong excel nâng cao

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt