THVP038 - Làm việc với bảng tính Excel chuyên sâu

Khóa học THVP038 - Làm việc với bảng tính Excel chuyên sâu tại Trung tâm Tin Học Sao Việt cung cấp kiến thức chuyên sâu về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng chuyên sâu và những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia trong việc thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên nắm chắc đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê một cách chuyên sâu và chính xác.

Khóa học Excel chuyên sâu

1. Khóa Học THVP038 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Chuyên Sâu Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

2. Một Số Lĩnh Vực Ứng Dụng Phổ Biến Của Khóa Học THVP038 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Chuyên Sâu

a. Tài chính và Kế toán

 • Tạo và quản lý bảng tài chính kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, bảng thống kê ngân sách và phân tích tài chính.

b. Văn phòng

 • Tạo lịch trình, theo dõi tiến độ công việc, tính toán nguồn lực và quản lý ngân sách của nhân viên.
 • Theo dõi thông tin nhân viên, tính toán lương, quản lý lịch làm việc của nhân viên.

c. Kinh doanh và Tiếp thị

 • Phân tích dữ liệu về khách hàng, quản lý danh sách liên hệ, tính toán tỷ lệ chuyển đổi và theo dõi kết quả chiến dịch tiếp thị.

d. Giáo dục và Học tập

 • Tạo bảng điểm, tính toán điểm số, thực hiện các bài tập liên quan đến excel.

3. Nội Dung Khóa Học THVP038 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Chuyên Sâu

Chương 1: Kỹ năng trình bày bảng tính tự động

Chương 2: CONDITIONAL FORMATING - Kiểm tra, kiểm soát số liệu, lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch thanh toán…

Chương 3: DATA VALIDATION - Hướng dẫn và ràng buộc nhập liệu

Chương 4: ADVANCED FILTER - Lọc dữ liệu báo cáo, thống kê nhiều điều kiện chỉ với một nút bấm

Chương 5: Hàm nâng cao trong Excel

5.1. Một số câu hỏi thường gặp trong khi sử dụng hàm
5.2. Phép kiểm tra điều kiện
5.3. Sử dụng công thức mảng với IF
5.4. Hàm tính tổng có điều kiện
5.5. Hàm đếm có điều kiện
5.6. Sử dụng hàm tính giá trị lớn thứ k, nhỏ thứ k
5.7. Sử dụng hàm tính giá trị trung bình
5.8. Hàm xử lý thời gian
5.9. Hàm xử lý chuỗi
5.10. Hàm tìm kiếm
5.11. Hàm tham chiếu
5.12. Hàm thay thế

Chương 6: Tổng hợp và phân tích với PIVOT TABLE

Chương 7: PIVOTCHART và biểu đồ trong Excel

7.1. Ý nghĩa của việc sử dụng biểu đồ
7.2. Các bước tạo biểu đồ
7.3. Một số vùng làm việc chính trên biểu đồ

4. Khóa Học Này Dành Cho Đối Tượng

 • Học sinh, sinh viên
 • Người đi làm

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

Nội dung khóa học tin học văn phòng

 • Nắm vững kiến thức và các tính năng chuyên sâu của phần mềm bảng tính Microsoft Excel
 • Thiết lập và trình bày bảng tính chuyên sâu một cách chuyên nghiệp
 • Nắm chắc kiến thức về hàm và công thức chuyên sâu
 • Thống kê nhanh chóng các số liệu phức tạp trên Excel
 • Thành thạo sử dụng các công cụ phân tích chuyên sâu trên Excel
 • Nắm vững các thủ thuật hay và chuyên sâu trên Excel
 • Tạo ra các công thức và chức năng tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề đa dạng.
 • Sử dụng tính năng phức tạp để tối ưu hóa các quy trình công việc.

6. Tài Liệu Khóa Học

7. Tham Khảo Các Khóa Học Khác

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt